ขออภัย เรื่องการพาดพิงถึงสำนักวาติกัน

0
7
ขออธิบายความให้คุณเข้าใจว่า
ที่ฉันเขียนโพสต์ถึงสำนักวาติกัน โดยทำให้ผู้อ่านเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่ฉันนำมาโพสต์
เจตนาจริงๆ แล้ว ฉันต้องการจะชี้ให้เห็นว่า พวกกลุ่มก้อนของธรรมกาย โดยเฉพาะเจ้าสำนักและลิ่วล้อ เคยไปเยี่ยมเยียนสำนักงานวาติกัน พอเห็นความเจริญ ความศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจของวาติกัน
คนพวกนี้ก็นำเอามาเป็นโมเดล จะเปลี่ยนแปลงคณะสงฆ์ไทยให้เหมือนวาติกัน โดยมีลัทธิธรรมกายเป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลเหล่านี้แม้แต่หน่วยงานความมั่นคงก็รู้ดี
สำนักวาติกันมิได้มีอะไรเสียหาย
แต่ที่เสียหายคือพวกพระสงฆ์ไทยบางกลุ่ม จะไปดำเนินรอยตาม ซึ่งมันหมายถึง การทำลายรากฐานของพระธรรมวินัยอย่างสิ้นเชิง อันนี้แหละที่พุทธะอิสระหมายถึง
ขอย้ำ ที่เขียนถึงสำนักวาติกันหาได้มีเจตนาร้ายต่อสำนักวาติกันหรือองค์พระสันตะปาปา อย่างที่คุณว่ามาเลย แต่ถ้าการโพสต์ครั้งนี้ มันจะทำให้พี่น้องชาวคริสตจักรไม่สบายใจ จะด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่

พุทธะอิสระ ก็ขอขมาอภัย ด้วยความจริงใจ ณ ที่นี้ด้วย

พุทธะอิสระ
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
Apologize for mentioning the Vatican.
April 21, 2021
I would like give explanation so that you understand…
I posted about the Vatican because I wished to indicate that a group of the Dhammakaya, especially the doctrine leader and his followers, who used to visit the Vatican office. After seeing civilization, holiness, and power of the Vatican, since then they have the Vatican as their role model and they want to change the Thai monastic community to be like the Vatican and have the Dhammakaya Doctrine as the center.
The national security agency knows well about this information.
The Vatican does not have anything to blame.
But who is to blame are some groups of Thai monks who wish to follow the Vatican. This means totally abolishing the basis of the code of monastic rules. This was what Buddha Isara meant.
May I emphasize that my mentioning the Vatican did not have any negative intention towards the Vatican or the Pope, as you said?
Nevertheless, if this post has made fellow Christians unhappy for whatever reasons, Buddha Isara would like to sincerely apologize here.
Buddha Isara