ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เคยได้ยินคำว่า “บวร” กันบ้างหรือเปล่า

คำว่า “บวร” หมายถึง บ้าน, วัด, โรงเรียน ทั้ง ๓ สถาบันนี้ จักต้องส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้

หากข้าราชการและผู้มีอำนาจ บริหารบ้านเมือง ปฏิบัติตามพระราชจริยวัตร ขององค์พ่อหลวง อย่างทุ่มเท จริงจังประชาชนคนไทย คงไม่ทุกข์ยากลำบากเพียงนี้เป็นแน่

ลงใต้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ ทำให้เห็นปัญหา น้ำท่วมซ้ำซาก ในจุดเดิม ในจังหวัดเดิม ในอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านเดิมๆ มาปีนี้ น้ำท่วมเหมือนเดิม

กำหนดการงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๒ ปี

กำหนดการงานบรรพชา-อุปสมบทหมู่ และบวชเนกขัมมะ มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๒ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ / สามเณร นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค ๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค ๑๘.๐๐ น....