สี่เดือนมาแล้ว ที่ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมขังจนมิดหลังคาบ้าน

จากการได้ลงพื้นที่ช่วยพี่น้อง ที่น้ำท่วมใน ต.บางเคียน อ.ชุมแสง และ ม.๘ บ้านหนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสรรค์ และสิ่งที่พวกเราได้เห็น ได้สัมผัส

หยิบมาเล่า

ขออนุโมทนาต่อบรรดาจิตอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ และอุปกรณ์สิ่งของ วัตถุดิบต่างๆ มาร่วมประกอบอาหารให้แก่เต็นท์หมายเลข ๙

ขอเชิญร่วม บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญร่วม บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ