วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 2, 2021

เชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 4-6ธ.ค.2564

เชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔   วันที่ ๔ , ๕ , ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีนี้ ขอเชิญลูกไทยผู้มีหัวใจกตัญญูทุกท่าน มาร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง   ลูกไทยทั้งหลายผู้มีหัวใจจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา ใช้วันและเวลาอันเป็นมิ่งมหามงคลในครั้งนี้...

ถามมา ตอบไป 30พ.ย.2564

ถามมา ตอบไป ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   หากมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีศรัทธา มนุษย์โลกจะมีสภาพอย่างไร?   ตอบ   ก็ลองย้อนกลับไปในยุคหินที่มนุษย์ไม่มีศาสนา แต่ก็ต้องแสวงหาที่พึ่ง เมื่อมนุษย์ยุคนั้นบังเกิดความกลัว   ก็อย่างที่ปรากฏในภาพเขียนสีในยุคหินนี้แหละ ที่ยกมาให้ท่านดู กาลต่อมามนุษย์บางจำพวก บางกลุ่มเริ่มมีพัฒนาการทางสติปัญญา และการกระทำ จนชนทั้งหลายในยุคนั้นๆ เกิดความเสื่อมใส ศรัทธา ยกให้เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ และราชา ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่พึ่งทางกาย ให้แก่ชนทั้งหลาย   ในขณะเดียวกัน...

ถามมา ตอบไป 29พ.ย.2564

ถามมา ตอบไป ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นคนชอบพูดกันว่า ให้ระวังวัยเบญจเพส มักจะมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้น ตอบ หากมีความเห็นอันถูกต้องตามความเป็นจริงตรงกับมรรควิถี และเข้าใจถึงกฎแห่งกรรม เห็นว่าเรานี่แหละเป็นผู้ทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดี

ฝ่ายความมั่นคง สันติบาลมัวทำอะไรอยู่ 28พ.ย.2564

ฝ่ายความมั่นคง สันติบาลมัวทำอะไรอยู่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   ปล่อยให้ฝรั่งตาน้ำขาวเข้ามาอาศัยอยู่ฝนแผ่นดินไทย จนมีลูกมีเมีย มีอาชีพแล้ว มาแว้งกัดกร่อน บ่อนทำลายชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ได้ถึง ๑๘ ปี จนชาวบ้านเขาต้องออกมาโวยวาย จำได้ว่าไอ้ฝรั่งต่างด้าวคนนี้แหละที่ไปผลุบๆ โผล่ๆ อยู่แถวเวทีแจ้งวัฒนะแล้วก็ถูกไล่ไป   อีกทั้งตลอดเวลาขณะชุมนุม กปปส. ไอ้ฝรั่งคนนี้ก็ตีเนียนเข้าไปเป็นนักข่าว แล้วทำหน้าที่ชี้เป้าให้พวกเสื้อแดง ...

ถามมา ตอบไป 27พ.ย.2564

ถามมา ตอบไป นั่งสมาธิแล้วคนอื่นมารบกวน จนทำให้เราสะดุ้ง เช่นนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง ตอบ สมาธิ คือ การทำให้มีอารมณ์เดียว

ขอบคุณลูกไทยที่ออกมาช่วยปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 27พ.ย.2564

ขอบคุณลูกไทยที่ออกมาช่วยปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ลพบุรี : สถานำตรวจภูธรเมืองลพบุรี เพชรบุรี : สถานีตำรวจภูธรชะอำ สระบุรี : สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี พุทธะอิสระ

เชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล 4-6ธ.ค.2564

เชิญร่วมงานบวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔   วันที่ ๔ , ๕ , ๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปีนี้ ขอเชิญลูกไทยผู้มีหัวใจกตัญญูทุกท่าน มาร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง   ลูกไทยทั้งหลายผู้มีหัวใจจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา ใช้วันและเวลาอันเป็นมิ่งมหามงคลในครั้งนี้...

ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทมนต์ และปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ---------------------------------- ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19) แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ดังนี้ ๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง...

ขอเชิญร่วมลงชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและป.วิอาญา มาตรา 112

เรื่อง   รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและป.วิอาญา มาตรา 112