หยิบมาเล่า

ขออนุโมทนาต่อบรรดาจิตอาสาทุกท่าน ที่เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ กำลังทรัพย์ และอุปกรณ์สิ่งของ วัตถุดิบต่างๆ มาร่วมประกอบอาหารให้แก่เต็นท์หมายเลข ๙

อ้อ… รู้แล้วล่ะ คุณพงศ์พร เจอข้อหาล้ำเส้น ไม่มีสัมมาคารวะนี่เองจึงถูกใบแดง

เราลองมาเปิดหู เปิดตา เปิดใจ ท่งไปในโลกแห่งสมมุติกันดูอีกซักที เผื่อจักได้เกิดโลกียปัญญากับเขาบ้าง สังคมไทยยังคร่ำครึ จมปลักอยู่กับความเชื่อผิดๆ ว่า

ขอเชิญร่วม บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ขอเชิญร่วม บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ