วันจันทร์, ธันวาคม 11, 2023

พระมหากาลบรรลุอรหันต์เพราะดูศพไหม้ไฟ

0
พระมหากาลบรรลุอรหันต์เพราะดูศพไหม้ไฟ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ มหากาลมีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อออกบวชแล้วได้บำเพ็ญธุดงค์ข้อโสสานิกธุดงค์ ต้องอยู่ในป่าช้า และได้เจริญอสุภกัมมัฏฐาน ในคราวนั้นมีหญิงสาว คนหนึ่ง ได้ป่วยเสียชีวิตลงในเวลาเย็น ร่างกายยังเต่งตึง สดอยู่ พวกญาติได้หามศพหญิงสาวคนนั้นไปสู่ป่าช้า พร้อมด้วยเครื่องเผาต่างๆ มีฟืนและน้ำมัน เป็นต้น ได้ให้ค่าจ้างแก่หญิงเฝ้าป่าช้า เพื่อให้ทำการเผาศพให้แล้วหลีกไป คนเฝ้าป่าช้าได้เปลื้องผ้าห่มของหญิงสาวคนนั้นออกแล้ว เห็นร่างกายซึ่งตายเพียงครู่เดียวนั้น งดงาม จึงคิดว่า “ร่างกายนี้ควรจะแสดงแก่พระผู้มีคุณ” จึงเข้าไปหา พระเถระแล้วกล่าวว่า “ท่านเจ้าข้า อสุภสัญญาอารมณ์เห็นปานนี้มีอยู่...

ถามมา ตอบไป : การที่นายกล่าวพาดพิงถึงคุณทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งที่เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าทรงพระราชทานอภัยโทษให้แล้ว นายจะมาโวยวายอะไร ? จักไม่เป็นการละเมิดพระราชอำนาจอย่างนั้นหรือ ?

0
ถามมา ตอบไป : การที่นายกล่าวพาดพิงถึงคุณทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งที่เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าทรงพระราชทานอภัยโทษให้แล้ว นายจะมาโวยวายอะไร ? จักไม่เป็นการละเมิดพระราชอำนาจอย่างนั้นหรือ ?วันพฤหัสบดี ที่​ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถามมา ตอบไป : การที่นายกล่าวพาดพิงถึงคุณทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งที่เขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าทรงพระราชทานอภัยโทษให้แล้ว นายจะมาโวยวายอะไร ? จักไม่เป็นการละเมิดพระราชอำนาจอย่างนั้นหรือ ? ตอบ : ก่อนที่จะตอบคุณหนอนส้ม ขอนำเอาคดีที่นายทักษิณถูกศาลพิพากษามาให้คุณดูหน่อยก็ได้ - คดีหมายเลขแดง ที่...

ประวัติพระมาลุงกยเถระ (ตอนที่ 5)

0
ประวัติพระมาลุงกยเถระ (ตอนที่ ๕)๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตอนที่แล้วจบลงตรงที่ พระอานนท์ทูอาราธนาให้องค์พระบรมศาสดาทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ อย่างพิสดาร และวิธีละสังโยชน์ทั้ง ๕ นั้น องค์พระบรมศาสดาทรงรับอาราธนาแล้ว ได้ทรงแสดงสังโยชน์ทั้ง ๕ และวิธีละสังโยชน์ทั้ง ๕ นั้นดังนี้ว่า ดูก่อนอานนท์ มรรคปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เป็นไฉน ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเพราะอุปธิวิเวก เพราะละอกุศลธรรมได้...

หลังจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเจรจาความเมืองกับพุทธะอิสระ แล้วก็พูดในเชิงว่า ถ้าการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ใช้คำว่า ยกเข่งก็น่าจะถูกต้อง ยกเว้นคดีทุจริตและความผิดทางชีวิต

0
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หลังจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเจรจาความเมืองกับพุทธะอิสระ แล้วก็พูดในเชิงว่า ถ้าการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ใช้คำว่า ยกเข่งก็น่าจะถูกต้อง ยกเว้นคดีทุจริตและความผิดทางชีวิต รวมทั้งหมายรวมไปถึงมาตรา 112 เข้าไปด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่ของพรรคก้าวไกล ก็จะติดคุกเพราะคดีนี้ นับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งพรรคไปจนถึงลิ่วล้อบริษัท บริวาร ผู้มีความคิดหรือความเห็นเดียวกัน ล้วนอยู่ในเครือข่ายของพรรคก้าวไกลทั้งหมด ในเวลานี้พวกเขาค่อนข้างจะเดือดร้อน คดีความผิดมาตรา 112 ที่ตนทำไว้ กำลังบีบคั้น รัดตัว ด้วยเหตุผลว่า กระบวนการดำเนินคดีในข้อหามาตรา 112...

ไหนว่าจะสร้างความปรองดองไง

0
ไหนว่าจะสร้างความปรองดองไง๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตอนที่แถลงจัดตั้งรัฐบาล ปากก็บอกว่า ที่จับขั้วต่างพรรคต่างอุดมการณ์ ก็เพื่อสร้างความปรองดอง ให้เกิดภายในประเทศ แต่พอได้เป็นรัฐบาล ก็มาเร่งรัดที่จะแก้รัฐธรรมนูญที่ประชาชน ๒๙,๗๔๐,๖๗๗ คน ช่วยกันลงประชามติ รับรองรัฐธรรมนูญเมื่อปี ๖๐ หากคิดมากๆ หน่อย ก็จะรู้ว่า การที่พยายามแก้รัฐธรรมนูญและทำประชามติ เพื่อขอฉันทามติ มันก็เท่ากับแบ่งประชาชนให้แยกกันเป็นสองฝ่ายอยู่ดี แล้วเช่นนี้มันจะปรองดองตรงไหน ? แล้วรัฐบาลปล่อยให้นักโทษชายทักษิณ นอนเล่นในห้องสูท เตียงนุ่ม แอร์เย็นฉ่ำ กินอาหารเลิศรส สุดหรู...

พระมาลุงกยเถระ (ตอนที่ 4)

0
พระมาลุงกยเถระ (ตอนที่ ๔)๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตอนที่แล้วจบลงตรงที่พระอานนท์ ทูลอาราธนาองค์พระบรมศาสดาให้ทรงโปรดแสดงรายละเอียดของโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ อย่างพิสดารแก่หมู่สงฆ์สาวก พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตรัสว่า ดูก่อนอานนท์ ปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไม่เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ มีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุ้มรุมแล้ว อันสักกายทิฏฐิครอบงําแล้วอยู่ และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่รู้อุบายเป็นเครื่องสลัดออกเสียได้ตามความเป็นจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เป็นของมีกําลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไม่ได้แล้ว ชื่อว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์. ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจิกิจฉากลุ้มรุมแล้ว อันวิจิกิจฉาครอบงําแล้วอยู่...

บวชเนกขัมมะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ประจำปี 2566

0
กำหนดการบวชเนกขัมมะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันที่ ๒ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/9k6n8tBzQ วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิตเวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลเวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิตเวลา...

รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ประจำปี 2566

0
รับสมัครบวชพระ เณร (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึง ๗ ม.ค. ๒๕๖๗ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=734190595409718&set=a.462181679277279 กำหนดการบวชพระภิกษุ สามเณรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประยะเวลาในการบวชประมาณ ๑ เดือนโดยผู้สมัครบวชต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๗ วันเพื่อท่องคำขานนาค และช่วยทำกิจกรรมต่างๆ...

แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ

0
ประชาสัมพันธ์แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม https://fb.me/e/3UD3etlPI วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป ...