วันอังคาร, มิถุนายน 15, 2021

ปุตตะทารัสสะ สังคะโห ความสงเคราะห์สามีภรรยา

อธิบายคำว่า สามี หมายถึง ผู้ให้การเลี้ยงดู ผู้คุ้มภัย ผู้เป็นที่พึ่งพาได้ อธิบายคำว่า ภรรยา หมายถึง ผู้ควรรักษา เลี้ยงดู ผู้ควรปกป้อง ผู้ให้การรับใช้ ผู้ให้การบรรเทาภาระ คำว่า ความสงเคราะห์ หมายถึง การอุปถัมภ์เลี้ยงดู ตามหน้าที่ ด้วยพฤติกรรมที่ให้เกียรติ ยอมรับกันและกัน ด้วยความเคารพ ข้อควรสังเกตุ องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงใช้คำว่า สงเคราะห์แทนคำว่า บำรุงที่ใช้กับบิดามารดา ด้วยเพราะสามีและภรรยา...

ติดตามได้ที่

38,425แฟนคลับชอบ
4ผู้ติดตามติดตาม
1,033ผู้ติดตามติดตาม
69ผู้ติดตามติดตาม

คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม “Ep.35 : วิสาขบูชา”

เมื่อเพ็ญเดือน 6 มาบรรจบครบอีกครั้ง วัน ‘วิสาขปุรณมีบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน เรามาเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญนี้ร่วมกัน ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse...