วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

เรามาตามชำแหละนโยบายของพรรคก้าวไกลกันต่อ (ตอนที่ 6)

0
เรามาตามชำแหละนโยบายของพรรคก้าวไกลกันต่อ (ตอนที่ ๖)๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 257. เพิ่มความหลากหลายทางศิลปะ รัฐไม่แทรกแซง-ไม่ทำตัวเป็นตำรวจศีลธรรม-ไม่แช่แข็งวัฒนธรรมเอ้า...พวกชอบแก้ผ้า ถ่ายนู้ด หรือชอบทำตัวเป็นชีเปลือยเอาท์ดอร์ในที่สาธารณะต่างๆ เพื่อทำคอนเทนต์ เตรียมตัวทำมาหากินได้ต่อไป 258. เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์นั่นไง พอเปิดเสรีทางศิลปะ แล้วก็ต้องเร่งหาจุดขาย สร้างรายได้ เพื่อนำเงินมาพัฒนาประเทศเข้าใจไหม 259. เพิ่มงบสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 10 เท่าอะไรอีกหละ เอะอะก็เงิน เงิน เงิน ใช้เงินแล้วไม่ทำให้งง...

คนพวกนี้มันโกหกเสียจนลืมไปว่า เคยได้พูดอะไรไว้

0
คนพวกนี้มันโกหกเสียจนลืมไปว่า เคยได้พูดอะไรไว้๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ Sopa porn Thangpisarn :ชำแหละตัวเองก่อน อย่างเป็นเลือบ ในศาสนา เอาผ้าเหลืองมาหากินรู้จักหน้าที่ของตนดีกว่า ไม่เคยขัดเกลาตัวเอง บวชเปลืองข้าวชาวบ้านคิดไม่ออกต้องให้คนอื่นบอก อย่ายุ ให้สังคมแตกแยก ********************************* อ้าวไหนว่า ผู้ก่อตั้งพรรคก้าวไกลและหัวหน้าพรรครวมทั้งลิ่วล้อของพรรคคุยนักคุยหนาว่า ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในทุกนโยบายของพรรค แล้วสลิ่มอย่างพวกเราไม่ใช่ประชาชนหรือ ? หรือเป็นได้แค่ประชาชนชั้น ๒ ? พุทธะอิสระไม่ใช่ประชาชนหละหรือ การนำนโยบายที่ว่าของรัฐบาลก้าวไกลจะนำมาใช้บริหารบ้านเมือง และบริการประชาชนทุกคนในแผ่นดินนี้ ซึ่งต้องได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาชนทุกคนจึงควรที่จะมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นไม่ใช่หรือ ? หรือรัฐบาลของพวกด้อมส้ม จะให้บริการแต่เฉพาะ...

วันที่ ๓ มิถุนายน เวียนมาบรรจบ

0
วันที่ ๓ มิถุนายน เวียนมาบรรจบ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นมหามงคลยิ่งกับพสกนิกรชาวสยาม และพระราชวงศ์จักรี ที่องค์พระราชินี พระผู้ทรงส่งสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรไทย และราชวงศ์จักรี ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกอนันต์ นานัปการแก่พสกนิกรปวงชนชาวไทยและพระราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังทรงเป็นพระมิ่งเมือง มิ่งขวัญแก่องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ทรงเป็นขวัญและกำลังใจแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา ทรงเป็นตัวแทนของหญิงไทย สุภาพสตรีไทยผู้งามสง่า เป็นที่ยกย่อง ยอมรับของนานาอริยประเทศผู้เจริญทั้งหลาย วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ มหามงคลเนื่องในวันทรงเฉลิมพระชนม์พรรษาปีนี้...

เรามาตามชำแหละนโยบายของพรรคก้าวไกลกันต่อ (ตอนที่ 5)

0
เรามาตามชำแหละนโยบายของพรรคก้าวไกลกันต่อ (ตอนที่ ๕)๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 209. แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง มาตรการสีเทาทุกโครงการต้องผ่าน EIAงงอีกแล้วกู ขยันประดิษฐ์คำสวย แต่ประชาชนไม่รู้เรื่อง ไหนว่าประชาชนมีส่วนร่วมไง จะให้ร่วมยังไง เพราะอ่านไม่รู้เลย 210. ชดเชย-เยียวยาเหยื่อช้างป่า เป็นธรรมและทันควันที่จริงรัฐบาลคุณประยุทธเขาก็ทำกันอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ถึงใจพระเดชพระคุณผู้เสียหาย 211. จัดตั้งทีมอาสาป้องกันช้างป่าในทุกหมู่บ้านเสี่ยง (300 หมู่บ้าน)เขาก็ทำกันอยู่ทั้งภาคประชาชน จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ไม่เห็นมีอะไรใหม่ 212. จัดตั้งศูนย์บัญชาการการป้องกันช้างป่า (war...

ร้อยคำอธิบาย ไม่เท่า 1 ภาพความจริง

0
ร้อยคำอธิบาย ไม่เท่า ๑ ภาพความจริง๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เห็นสื่อติ่งส้มพยายามออกมาอธิบายให้คนในสังคมรับรู้ว่า ชาติตะวันตกโดยสหรัฐฯ ไม่ได้แทรกแซงการเมืองและกิจการภายในระหว่างประเทศของไทย ทั้งที่มีหลักฐานตำตาทิ่มใจอยู่เห็นๆ ว่า สหรัฐอเมริกาแทรกแซงการเมืองไทยด้วยการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้เป็นรัฐบาล ระยะนี้ จึงมีคนถามกันมากว่า การแทรกแซงประเทศไทยโดยชาติมหาอำนาจด้วยการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรค ซึ่งก็หมายถึงพรรคก้าวไกลให้ชนะการเลือกตั้งเพื่อได้เป็นรัฐบาล เป็นความจริงหรือไม่ มีหลักฐานหรือไม่ ให้ภาพมันอธิบายเองจะดีกว่านะจ๊ะ ************************** ภาพและคำบรรยายเหล่านี้พอที่จะเป็นเครื่องยืนยันได้หรือยังว่า พรรคก้าวไกลเกี่ยวข้องอะไรกับพวกชาติตะวันตกและสหรัฐฯ หากจะเถียงว่า แล้วมันไม่ดีหรือ ที่พรรคการเมืองไทยไปมีปฏิสัมพันธ์กับต่างชาติ จะได้ทำการค้าขาย เชื่อมสัมพันธ์กันได้ดีขึ้น ก็ต้องถามกลับไปว่า แล้วพรรคการเมืองอื่นๆ ในประเทศไทยมีเป็นสิบๆ พรรคทำไมอเมริกาและยุโรป จึงไม่เชิญ...

ความกตัญญูเป็นธรรมชาติ หรือ เป็นเงื่อนไขของสังคม

0
ความกตัญญูเป็นธรรมชาติ หรือ เป็นเงื่อนไขของสังคม๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผู้ปรารถนาดีกรุณาส่งคำวิจารณ์ของศาสตราจารย์ท่านหนึ่ง ขออนุญาตสงวนนาม เป็นนักวิชาการด้านสันติวิธีศึกษา ท่านได้ให้คำวิจารณ์ในประเด็นข้อกล่าวหาพรรคก้าวไกลสอนให้เด็กไม่กตัญญูไว้อย่างน่าสนใจ ไปตามหาอ่านกันเอาเอง แต่มีบางประเด็นที่พุทธะอิสระยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจด้วยความเคารพนะจารย์ ขออนุญาตยกเอาบทวิพากษ์ของท่านบางข้อขึ้นมาเป็นข้อวิพากษ์เห็นต่าง เช่น กรณีที่ท่านศาสตราจารย์ได้หยิบยกเอานโยบายของจีน เรื่อง ลูกคนเดียว ขึ้นมากล่าวอ้างว่า หากคุณวาดภาพในแต่ละครอบครัวมีสมาชิกอยู่ ๖ คน คือ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และทุกคนอายุยืนหมดเพราะระบบสาธารณสุขดี แต่ในครอบครัวมีลูกแค่...

วันวิสาขบูชา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมวันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ https://fb.me/e/5uSqCJWky วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (วิสาขบูชา)เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเวลา ๑๐.๓๐...

แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ

0
ประชาสัมพันธ์แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระตักบาตร เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทยอิสระธรรม (รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) เวลา ๐๙.๐๐ น....

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล งานศพ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ) ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลงานศพ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)ณ ศาลาฝั่งตะวันตก วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมวันที่ ๑๐-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ https://fb.me/e/13MlUnMqc วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพเวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม วันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖เวลา ๑๘.๐๐...