วันศุกร์, สิงหาคม 12, 2022

๑๒ สิงหาคม ครบรอบพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระแม่ย่า 10ส.ค.2565

๑๒ สิงหาคม ครบรอบพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระแม่ย่า ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันมหามงคลของเดือนสิงหาคม เวียนมาบรรจบอีกคราแล้ว ๑๒ สิงหาคม ปีนี้เป็นวันและปีอันเป็นมหามงคลแก่ลูกไทยทั่วประเทศ ที่องค์พระแม่ย่าของแผ่นดินทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ตลอดพระชนมชีพของพระองค์ที่ดำรงพระอิสริยยศแห่งพระมหาราชินีขององค์พ่อหลวง ร.๙ และทรงได้รับการยกย่องจากมหาชนคนในชาติให้ทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ลูกไทยทุกคนด้วยความวิริยะอุตสาหะ อันประกอบด้วยมหากรุณา มหาเมตตา โดยมิมีประมาณ ทรงมีพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณในการประกอบพระราชกรณียกิจในแต่ละโครงการเพื่อชาติประชาอย่างมากมาย สุดจะคณานับ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโดยทหารกองหนุน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารสนับสนุนให้ประเทศบังเกิดความมั่นคงทางอาหาร โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว...

เรื่องนี้ต้องขยาย : พระสารีบุตร (ตอนที่ 2) 9ส.ค.2565

เรื่องนี้ต้องขยาย (พระสารีบุตร ตอนที่ ๒) ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาต่อมาพระอัสสชิเถระอันเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ หลังจากได้ฟังธรรมจาก พระพุทธองค์ จนบรรลุอรหันต์แล้ว วันหนึ่งท่านถือบาตรและจีวร ไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตแต่เช้าตรู่ ขณะนั้นอุปติสสะได้เผอิญพบพระอัสสชิเถระ ขณะที่กำลังบิณฑบาต พอได้เห็นจึงเกิดความประทับใจในอิริยาบถสำรวม น่าเลื่อมใสของท่านพระอัสสชิเถระ ผู้มีอินทรีย์ฝึกดีแล้ว จึงเกิดความคิดว่า ท่านผู้นี้คงจักเป็นพระอรหันต์เป็นแน่ จึงได้เดินตามท่านพระอัสสชิเถระไปข้างหลัง รอคอยโอกาสที่จะเข้าไปสนทนา เมื่อสบโอกาสอุปติสสะจึงเข้าไปถาม “ท่านเป็นสาวกของใคร พระศาสดาสอนอย่างไรแก่ท่าน” พระอัสสชิเถระจึงได้กล่าวว่า “ธรรมเหล่าใด มีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตเจ้า ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น...

เรื่องนี้ต้องขยาย : พระสารีบุตร (ตอนที่ 1) 8ส.ค.2565

เรื่องนี้ต้องขยาย (พระสารีบุตร ตอนที่ ๑) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ พระสารีบุตรเมื่อแรกเกิดมีชื่อว่า "อุปติสสะ" เป็นบุตรของนางพราหมณี ชื่อ "สารี" และนายพราหมณ์ ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านอุปติสคามแห่งตำบลนาลกะ หรือตำบลนาลันทา ชื่อ "วังคันตะ" คำว่า "อุปติสสะ" หมายความว่า ชาวบ้านอุปติสคาม อุปติสสะนั้นมีน้องชายสามคน คือ จุนทะ อุปเสน เรวัตตะ...

เอาบุญมาฝากให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนา 4ส.ค.2565

เอาบุญมาฝากให้ท่านทั้งหลายร่วมอนุโมทนา ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาลูกหลานทีมงานสายด่วนสมุนไพร และคอลเซ็นเตอร์ จิตอาสาทุกคนที่ทำให้มหาทานครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีจนผู้ป่วยได้ทั้งยาและเครื่องช่วยหายใจ จนหายจากการเจ็บป่วย ลูกรัก บุญ คือ เครื่องยังให้สำเร็จถึงสมบัติทั้งปวง พุทธะอิสระ --------------------------------------------

ถามมา ตอบไป : บุญฤทธิ์ หมายถึงอะไร 4ส.ค.2565

ถามมา ตอบไป ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สงสัยในกรณีที่พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ ตระกูลเอราปถะ และตระกูลฉัพพยาปุตตะ ว่าเป็นผู้มีบุญฤทธิ์ ถามว่า บุญฤทธิ์ หมายถึงอะไร ตอบ : บุญฤทธิ์ หมายถึง สิ่งดีๆ ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น เกิดมามีร่างกายครบ ๓๒ ประการ เกิดมาพร้อมกับรูปร่างดี ผิวพรรณดี สติปัญญาดี เกิดมาในตระกูลดี มีฐานะดี มีบริวารดี บุญฤทธิ์อีกประเภทหนึ่งก็คือ เกิดมาแม้ชีวิตอยู่อย่างอัตคัดขัดสน ทุกข์ยากลำบากลำบน แต่เมื่อถึงคราวเข้าตาจนก็มักจะมีผู้มาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู บุญฤทธิ์อีกประเภทหนึ่งได้แก่ แค่คิดว่าจะต้องการสิ่งใด...

ประวัติพญานาคในความคิด ความเชื่อของพุทธศาสนา 3ส.ค.2565

ประวัติพญานาคในความคิด ความเชื่อของพุทธศาสนา ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเสาร์ขึ้น ๙ ค่ำเดือน ๙ ที่จะถึงนี้เป็นวันที่มูลนิธิธรรมอิสระแห่งวัดอ้อน้อยและลูกหลานชาวธรรมอิสระ จะจัดพิธีบวงสรวงพญานาคทั้ง ๔ ตระกูลและพญามุจลินท์ ที่ขึ้นมาแผ่พังพานปกป้องพระบรมศาสดาให้พ้นจากแรงลมฝน และพายุร้ายในคราวที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆ มูลนิธิธรรมอิสระและวัดอ้อน้อย จึงได้จักสร้างพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก พระมหาพุทธพิมพ์จัดการหล่อติดตั้งเรียบร้อย เพื่อวางรากฐานมหานาคที่สูงจากฐานจรดหงอนนาค ๑๑๐ เมตรในเวลา ๐๙.๐๙ น. จึงขอนำคติความเชื่อเรื่องนาคของพระพุทธศาสนามาเล่าสู่กันฟัง คติความเชื่อในพุทธศาสนา พญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพมีทั้งหมดอยู่ ๔...

กิจกรรมวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

กำหนดการบวชเนขัมมะงานวันแม่แห่งชาติ และวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๕ และแสดงธรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ ๑๒ - วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (วันแม่แห่งชาติ และวันกตัญญู) เวลา ๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายผ้าขาว-แดง เวลา ๐๗.๐๐ น....
video

ขอเชิญร่วมสร้างฐานองค์พระปฏิมา​ “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”

ครั้งหนึ่งในชีวิต... ขอเชิญร่วมสร้างฐานองค์พระปฏิมา​ "ปกเกล้า ปกแผ่นดิน" พร้อมด้วยพญานาค​ 9​ เศียร​ เพื่อเป็นการก่อร่างสร้างรากแก้วแห่งบุญ​กุศล​ และเสริมฐานแห่งชีวิตให้มั่นคงสืบไป พระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก "พระปกเกล้า ปกแผ่นดิน" ประดิษฐานอยู่บนอาคารพระนาคปรก ติดกับโรงเจหอคุณธรรมฟ้า อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2552 พุทธลักษณะ เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะสุโขทัย ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระกรขวาประทานพร หน้าตักกว้าง 13.80 ม. ความสูง 19.65 ม. ความสูงรวมพญานาคประมาณ 65.25...

กำหนดการพิธีบวงสรวง การตอกเสาเข็มฐานเพื่อประดิษฐานพญานาค 9 เศียร 6ส.ค.2565

กำหนดการพิธีบวงสรวง การตอกเสาเข็มฐานเพื่อประดิษฐานพญานาค 9 เศียร พระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน” ณ อาคารพระนาคปรก ด้านหน้าวัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ๐๘.๐๐ น. ลูกหลานชาวธรรมอิสระ พร้อมกันบริเวณพิธี ๐๘.๓๐ น. พระภิกษุสงฆ์ เข้าสู่ บริเวณพิธี ๐๙.๐๙...