จม.ขอบคุณ จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในราชอาณาจักรไทย

0
12

จม.ขอบคุณ จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านในราชอาณาจักรไทย

กทม. วันที่ 14 ธันวาคม 2566