ทรงพระเจริญ

0
15

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน

เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) และมูลนิธิธรรมอิสระ