ลูกรัก.. หากมิได้ซึมซับ รับรู้ ความจริงอันประเสริฐทั้ง ๓ อย่างนี้ ทั้งหมดล้วนต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งมารทั้งนั้น

0
111

ลูกรัก
๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

ไม่ว่าจะเป็นพรหม เทพ มนุษย์ ครุฑ นาค และผู้ยิ่งใหญ่มีฤทธิ์ มีเดช เดชศักดามากมายเพียงใด

หากมิได้ซึมซับ รับรู้ ความจริงอันประเสริฐทั้ง ๓ อย่างนี้ คือ

ไม่เที่ยง

เป็นทุกข์

ไม่มีอยู่จริง

ทั้งหมดล้วนต้องตกอยู่ในอำนาจแห่งมารทั้งนั้น

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02w8uK9qqMDDhgkCGGC54icRkD5cUE2PCe1rbzoZ6kk7QA2UMgsH5R8TSpT3b57PyPl