คนที่รักชาติ ประชาชน เขาจักไม่ชุมนุมสร้างความปั่นป่วนในขณะที่ผู้นำทั่วโลกมาประชุมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ

0
78

คนที่รักชาติ ประชาชน เขาจักไม่ชุมนุมสร้างความปั่นป่วนในขณะที่ผู้นำทั่วโลกมาประชุมกัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ มีผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมประชุมประเทศไทย คนไทยไม่มีอะไรเสีย มีแต่ได้ประโยชน์มหาศาล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความร่วมมือระหว่างประเทศ การค้า การลงทุน ทั้งยังเป็นหน้าเป็นตาเป็นเครดิตของคนทั้งชาติ

แต่อยู่ๆ ก็ได้ข่าวว่า จักมีคนมาก่อม็อบป่วนการชุมนุม ทั้งที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเขาก็ขอร้องให้คนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี

แต่ก็ยังมีกลุ่มคน คณะบุคคล ประกาศชวนกันมาชุมนุม แถมยังมีข่าวว่าจะมีม็อบฝ่ายหนุนรัฐบาลมาต่อต้านกลุ่มเกลียดรัฐบาล

พุทธะอิสระจึงอยากจะเตือนสติแก่บรรดาม็อบทั้งสองฝ่ายว่า สิ่งที่พวกคุณคิดจะทำ มันจะทำร้าย ทำลายโอกาสที่คนไทยกำลังจะได้จากการประชุมเอเปคในครั้งนี้

อีกทั้งยังไปเพิ่มภาระเพิ่มงานให้เจ้าหน้าที่รัฐ ที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาร่วมการประชุม

หากไม่เชื่องานนี้เราท่านทั้งหลายคงจะได้เห็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายเรื่องการชุมนุมอย่างเข้มข้น

จึงอยากเตือนผู้ที่คิดจะจัดชุมนุมและร่วมชุมนุมว่า หากไม่ต้องการมีคดีความติดตัว ก็อย่าออกมาเพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในช่วงนี้เลย

นอกจากท่านจะถูกดำเนินคดีแล้ว มันจะมีแต่เสียหายต่อผลประโยชน์ของชาติประชาชน ทั้งยังทำลายชื่อเสียง เกียรติคุณของประเทศชาติอีกด้วย

หยุดได้ก็หยุดซะ เลิกได้ก็เลิก พอได้ก็พอเถิด

คิดถึงประโยชน์สุขส่วนรวม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาให้มากๆ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02eGeGfiE3pxALSbErMsnD1HpiBVUhCijfjmKrPA7BJxc1e37NtgvaB2t1trqeJGWDl