ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนเสพยาคลั่งบุกยิงครูและเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

0
18

ขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนเสพยาคลั่งบุกยิงครูและเด็กในศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ไม่เคยคิดเลยว่า ประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของชาติ จะมีคนชั่ว คนบาป จิตใจโหดร้าย หยาบช้าได้ถึงขนาดนี้

โดยเฉพาะคนที่ผ่านการอบรมฝึกหัดมาอย่างหนัก จนสามารถเข้ารับราชการในกรมตำรวจ

สังคมและกรมตำรวจควรจะต้องหยิบยกเอาประเด็นจากเหตุการณ์นี้และอีกหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนมีผลกระทบแก่สังคม

ประเด็นปัญหาที่ต้องมาช่วยกันขบคิด สืบสาวหาเหตุให้กระจ่างชัดว่า หลักสูตรและขบวนการอบรมฝึกฝน คัดสรรบุคคลเข้ามาทำหน้าที่ผู้คุมกฎหมาย และผู้บังคับใช้กฎหมายที่สามารถพกพาอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อย่างอิสระ สามารถพาไปในที่สาธารณะนั้น มีคุณสมบัติ คุณธรรม ศีลธรรมที่หล่อหลอมจิตใจให้เป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ ซื่อตรงได้แท้จริงมั้ย

อีกทั้งขบวนการตรวจสอบ ควบคุมพฤติกรรม ศีลธรรม จริยธรรมของหน่วยงานกรมตำรวจ ได้ทำหน้าที่ทำงานอย่างอิสระ จริงจัง สมบูรณ์ครบถ้วนแล้วหรือยัง

โดยเฉพาะหน่วยงานจเรตำรวจหากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีอิสระไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เห็นแก่หน้า ไม่เอาแต่รักษาผลประโยชน์และพรรคพวก เหตุการณ์ผิดพลาด รุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเหล่านี้คงจะไม่เกิดขึ้น

การตายของครูและเด็กๆ ผู้บริสุทธิ์หลายสิบชีวิตครั้งนี้จะต้องมีคนและหน่วยงานออกมารับผิดชอบ

โดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดตามลำดับขั้น แม้จะบอกว่าผู้ก่อเหตุถูกไล่ออกด้วยเหตุจากความประพฤติชั่ว และมียาเสพติดเอาไว้ครอบครองเพื่อเสพ แต่ทำไมหน่วยงานผู้บังคับบัญชายังจะปล่อยให้บุคคลผู้นี้ออกมาเพ่นพ่าน ทำร้ายทำลายผู้บริสุทธิ์ให้ล้มตายหลายสิบคน

มีข่าวบ่อยครั้งว่าตำรวจจับผู้เสพไปบำบัด ตำรวจจับผู้เสพ ผู้ครอบครองไปติดคุก

แล้วทำไมตำรวจไม่จับตำรวจด้วยกัน ทั้งที่ครอบครองยาเสพติด

หรือว่าแค่ไล่ออกก็จบ

ฉันจึงว่า เรื่องนี้มันต้องมีผู้รับผิดชอบ

และคงจะถึงเวลาปฏิรูประบบระเบียบการรับบุคคล ที่เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย และมีสิทธิ์ครอบครองอาวุธได้อิสระ

แม้เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ มันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่เมื่อมันเกิดขึ้นในแต่ละครั้ง มันทำความเสียหายให้แก่สังคมอย่างใหญ่หลวง

งานนี้ต้องฝากท่านนายกและ ผบ.ตำรวจคนใหม่ให้ช่วยกันหาวิธีป้องกันให้รัดกุมมากกว่าที่เป็นอยู่

ท้ายนี้ขออุทิศผลบุญกุศล ที่ฉันได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตอุทิศให้ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ทุกท่านทุกคน

พุทธะอิสระ

——————————————–