ถามมา ตอบไป : พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความจริงอย่าทำให้ชาวบ้านหลงผิดในธรรม

0
27

ถามมา ตอบไป
๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

Boomruam Chantamat :
พุทธศาสนาคือศาสนาแห่งความจริงอย่าทำให้ชาวบ้านหลงผิดในธรรม พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักคิดข้อปฏิบัติที่ใช้ได้ในวิถีชีวิตประจำวันเป็นของง่ายๆตามกฎธรรมดา

******************************************

ตอบ :

เป็นจริงอย่างที่คุณว่า ฉันเห็นด้วยกับวิธีคิดของคุณ และต้องขอบคุณที่สู่อุตสาห์ติดตามดูบทความของฉัน

ไม่ทราบว่าคุณได้อ่าน ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมากี่เล่ม หากคุณได้ศึกษา ได้อ่านพระไตรปิฎกมามากพอ คุณจะรู้ได้ว่า

บทความที่ฉันเขียนทุกบทความที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอสีติมหาสาวก ล้วนมีที่มาจากพระไตรปิฎกทั้งสิ้น

หากคุณได้ศึกษา ได้อ่านพระไตรปิฎกอย่างจริงจังแล้ว คุณคงจะรู้ว่า ฉันไม่ได้เขียนผิดไปจากพระไตรปิฎก หวังว่าคุณคงจะเข้าใจ

และต้องขอบคุณอีกครั้งที่อยู่ถึงศรีสะเกษยังอุตสาห์เข้ามาอ่านบทความฉัน อย่าลืมติดตามฉันต่อไปนะจ๊ะ

พุทธะอิสระ

——————————————–