นี่คือจุดจบของคนหิวแสง ขยันทำคอนเทนต์ก็ต้องขยันเดินขึ้นศาล

0
19
นี่คือจุดจบของคนหิวแสง ขยันทำคอนเทนต์ก็ต้องขยันเดินขึ้นศาล
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
***************************************************************
“อนุชา” สั่งสำนักพุทธฯ เดินหน้าเอาผิด “หมอปลา”
การกระทำดังกล่าวละเมิดข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติที่เกี่ยวข้องหลายข้อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529
และข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ พ.ศ.2553
นายอนุชา รัฐมนตรีประจำสำนักนายก ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่าการกระทำของหมอปลาและพวกถือว่าไม่เหมาะสม และส่งผลให้พระภิกษุไม่ได้รับความเป็นธรรมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำชับ และสั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบ และติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยย้ำให้ประสานความร่วมมือกับพระสังฆาธิการในพื้นที่ปกครอง สอดส่อง ดูแลผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมดังเช่นกรณีดังกล่าว เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีที่คิดร้ายต่อพระพุทธศาสนา ในส่วนของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคณะสงฆ์ เป็นอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมที่จะพิจารณาความผิด และบทลงโทษ การที่ฆราวาสจะเข้าไปก้าวก่ายและเอาผิดเรื่องของสงฆ์ไม่สามารถทำได้ ซึ่งสิ่งนี้ถือปฏิบัติมากกว่า 2,500 ปีแล้ว การกระทำของหมอปลาและพวกจึงถือเป็นการทำให้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาติเสื่อมเสีย และไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

ขอบคุณที่มา : https://www.sanook.com/news/8568486/

***************************************************************
เอ้า…ทีนี้พวกกองเชียร์ทั้งหลายจะช่วยหมอปลาอย่างไรได้บ้างล่ะ
เพราะถ้าจะว่ากันตามจริงแล้ว หากไม่มีพวกกองเชียร์ คอยเชียร์หมอปลาคงไม่ซ่ามาจนถึงวันนี้ดอก แล้วจะมีส่วนร่วมกันรับผิดชอบกันอย่างไร
ทั้งที่ตลอดเวลาที่หมอปลา ออกคอนเทนต์ล่านักบวชอลัชชีก็มีบรรดานักวิชาการด้านกฎหมายและด้านศาสนา ออกมาให้สัมภาษณ์ออกสื่อทุกครั้งว่า
หมอปลาละเมิดกฎหมายหลายครั้ง แต่ก็หาได้หยุดยั้งพฤติกรรมสร้างคอนเทนต์ สร้างยอดไลค์ไม่
แล้วทีนี้บรรดาพวกกองเชียร์จะว่าอย่างไร
ใครตอบได้บ้าง
พุทธะอิสระ