พ่ออยากเตือนเจ้าด้วยความปรารถนาดีซักอย่างหนึ่งว่า เจ้าจะเลือกเป็นอะไร ก็จงเป็นไปเถิด 16เม.ย.2565

0
38
พ่ออยากเตือนเจ้าด้วยความปรารถนาดีซักอย่างหนึ่งว่า เจ้าจะเลือกเป็นอะไร ก็จงเป็นไปเถิด
๑๖ เมษายน ๒๕๖๕
 
ไม่ว่าจะเป็นลูก
เป็นพ่อ
เป็นแม่
เป็นพ่อค้า
เป็นคหบดี
เป็นเสนาบดี
เป็นทหาร
เป็นตำรวจ
เป็นตุลาการ
เป็นทนาย
เป็นพระ – เณร
 
แต่เจ้าจงอย่าเป็นตัวกู
 
เพราะหากเมื่อใดที่ตัวกูโต เจ้าจักน่ารังเกียจอักโข เจ้าจะใหญ่โตจนไม่มีที่ว่าง ให้ใครๆ มาอยู่ใกล้เพราะอะไรๆ มันก็จะเป็นไปเพื่อตัวกูทั้งนั้น
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–

Dad would like to warn you with good intention; you may choose to be anything you want.
April 16, 2022
 
Whether you are a child
A father
A mother
A merchant
A wealthy person
A minister
A soldier
A judge
A lawyer
A monk or a novice
 
But don’t be your egos.
 
Because whenever your egos are big, you are so disgusting. You will be so big that there is no place left for anybody.
And you do everything only for yourselves.
 
Buddha Isara