ถามมา ตอบไป 1มี.ค.2565

0
12
ถามมา ตอบไป
๑ มีนาคม ๒๕๖๕
 
ลัทธินอกพระพุทธศาสนาโดยรวมแล้วมีลัทธิอะไรบ้าง
 
ตอบ :
 
คุณผู้แสวงหา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลัทธิที่ไม่นับว่าเป็นพระพุทธศาสนาเลย มีอยู่มากมาย แต่หากจะจัดรวมเป็นจำพวก ก็แบ่งออกได้ ๓ จำพวกใหญ่ๆ คือ
 
๑. พวกปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรม ด้วยเพราะคิดว่า เมื่อกรรมในอดีตเป็นผู้กำหนดชีวิตปัจจุบัน เลยไม่ขวนขวาย ไม่พัฒนา เอาแต่นั่งรอผลแห่งกรรมในอดีต
 
๒. พวกที่มีความคิดว่า สุข ทุกข์ รุ่งเรือง เจริญ อับเฉา ตกต่ำ ล้วนได้มาจากการดลบันดาล เทพเจ้าประทานพร ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และภูติ
 
๓. พวกที่หลงเชื่อในดวงชะตา โชค ลาง สุข ทุกข์ รุ่งเรือง เจริญ อับเฉา ตกต่ำ ล้วนเกิดมาจากโชค ลาง เลข ผา นาที วัน เดือน ปี ที่มีมงคล
 
ในทางพระพุทธธรรมถือว่า ลัทธิทั้ง ๓ จำพวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผล สาวหาเหตุไม่ได้ เอาแต่เชื่อสืบๆ กันมา
 
หากไปหลงยึดติดมากไป จะทำให้ไม่พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ก็จะอับเฉา หาความเจริญก้าวหน้าในคุณธรรมของมนุษย์ไม่ได้
 
วันพรุ่งนี้จะนำเอาพวกที่เชื่อกรรมมาอธิบายขยายความให้แจ่มชัดมากขึ้น
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
Question and Answer
March 1, 2022
 
What are doctrines that are not a part of Buddhism?
 
Answer :
 
From past to present, there have been so many doctrines outside Buddhism.
However, they can be divided into three major groups as follows.
 
Some people let go of their life. They think that their past deeds control their present life. So, they neither try nor develop themselves. They only sit and wait for the outcomes of their past deeds.
 
Some people think that their happiness, suffering, prosperity, hardship, and failure are caused by deities, holy spirits, and ghosts. 
 
Some people are obsessed with horoscopes, luck, as well as omens. They believe that happiness, suffering, prosperity, hardship, and failure result from fortune, numbers, or auspicious minutes, dates, months, and years.
 
In Buddhism, these three doctrines are passed from one generation to another.
They are not based on reasoning.
 
If people are too obsessed with them, their capability as humans will diminish, and they will not be able to prosper in the virtues of humans.
 
Tomorrow, I will explain the belief that one’s life is predestined by one’s deeds in past lives.
 
Buddha Isara