การให้อภัย ชนะการให้ทั้งปวง

0
27
การให้อภัย ชนะการให้ทั้งปวง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เมื่อมีจิตสำนึกผิดคิดรับผิดชอบ ต่อสิ่งที่ได้กระทำผิด เช่นนี้ก็ควรอภัย
พุทธะอิสระ
—————————————
Giving forgiveness is above all kinds of giving.
November 21, 2021
When people feel guilty and show responsibility for their mistakes, we should forgive them.
Buddha Isara