ถามมา ตอบไป

0
2
ถามมา ตอบไป
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
การที่คนรุ่นใหม่มีความฝัน มีความมุ่งหวัง อยากเห็น อยากได้อนาคตของประเทศของเขาที่ดีกว่า มันผิดถึงขั้นกบฏทีเดียวหรือ ?
ตอบ:
การที่คนรุ่นใหม่มีความฝัน ความมุ่งหวัง อยากเห็นอยากได้อนาคตที่ดีกว่าเก่า มันไม่ผิดใดๆ เลย หากความฝัน ความมุ่งหวังมันยืนอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจ รู้จักยอมรับว่าตนก็มาจากสิ่งที่ตนด้อยค่า ด่าว่า ว่าเป็นสลิ่ม ไดโนเสาร์ เต่าล้านปี
ทั้งที่ชีวิตของตนมีวันนี้ได้ ก็เพราะสลิ่มไดโนเสาร์ เต่าล้านปี ที่พวกตนเหยียบย่ำอยู่ทุกวันนี้
รวมความแล้วความฝัน ความมุ่งหวัง อยากเห็นอนาคตที่ดีกว่า มันไม่ผิดดอก
แต่มันจะผิดเอามากๆ ที่ไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
มันจะผิดเอามากๆ ที่คนรุ่นใหม่ยังคิดหลงตัวเองว่า พวกกูเก่งกว่า หนุ่มกว่า สาวกว่า แข็งแรงกว่า และมีพวกมากกว่า แล้วกูจะทำอะไรก็ได้ โดยไม่เห็นหัวผู้ใหญ่ ไร้สัมมาคารวะ
มันจะผิดเอามากๆ ที่คิดจะมีอนาคตที่สดใส แต่กลับใช้ข้อมูลเท็จมาตีไข่ใส่สีใส่ร้ายสถาบัน
มันจะผิดเอามากๆ ที่แกนนำไปรับเงินต่างชาติมาเป็นทุนในการเปลี่ยนแปลงอนาคต
มันจะผิดเอามากๆ ที่ปล่อยให้พวกล่าอาณานิคมต่างชาติ เข้ามาบงการต่อความเพ้อฝันอันสดใส
มันจะผิดเอามากๆ ที่คิดว่า อนาคตอันสดใส ต้องได้มาจากการเหยียดหยาม ย่ำยี ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
มันจะผิดเอามากๆ ที่ชอบเข้าไปรุมบูลลี่ รุมด่าทอผู้เห็นต่างจากที่ตนเห็น
มันจะผิดเอามากๆ ที่ประกาศแยกประเทศให้เป็นรัฐไทย รัฐอีสาน รัฐล้านนา รัฐปัตตานี
ถามคุณกลับไปบ้างว่า อยากได้อนาคตอันสดใสจนต้องลงมือเผาพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวทีเดียวหรือ
อยากได้อนาคตอันสดใส ถึงกับต้องขัดขวางขบวนเสด็จพระราชินีทีเดียวหรือ
ถามจริง การประกาศเผาพระบรมมหาราชวัง มันจะทำให้เกิดอนาคตอันสดใสได้อย่างไร
การสุมหัวกันที่จะทำคุณไสย ใส่องค์พระประมุขของชาติ มันเป็นอนาคตอันสดใสตรงไหน
ก็พวกคุณมันมีพฤติกรรมแบบนี้แหละ ศาลรัฐธรรมนูญท่านถึงได้วินิจฉัยว่า พวกคุณเป็นกบฏไง
พุทธะอิสระ
——————————————–
Question and Answer
November 12, 2021
That the new generation having dreams and hope for a better future of the country is deemed treason?
Answer:
The new generation has dreams and hopes to see a better future is nothing wrong if those wishes came from understanding and acceptance that they also came from what they called dinosaurs or Neanderthal.
They are what they are today because of the dinosaurs (older generations) that they are insulting.
In summary, dreaming and hoping to see a better future is not wrong.
However, it will be a big mistake to think that they are smarter, younger, stronger, and have more company, and think they can do anything, without respect to anybody.
It will be a big mistake to wish for a bright future but use fake news to damage the monarchy.
It will be a big mistake for protest leaders to receive foreign funds to change the future.
It will be a big mistake to let foreign colonialists dictate their dreams.
It will be a big mistake to think that a bright future must come from insulting the nation, religions, and the monarchy.
It will be a big mistake to bully people of different views.
It will be a big mistake to separate into independent states like “Tai State”, “Esan State”, “Lanna State”, or “Pattani State”.
May I ask you back? Did you long for the bright future that you had to burn down pictures of the King?
Did you want a bright future that you blocked the royal motorcade of the Queen?
Seriously, how can burning down the palace result in a bright future?
How could their doing black magic against the head of state bring about a bright future?
These behaviors were the reasons for the Constitution Court’s ruling that you are a traitor.
Buddha Isara