ผู้ป่วยโควิด อายุ 22 ปี

0
4
ผู้ป่วยโควิด อายุ 22 ปี หลวงปู่แนะนำจ่ายยาในครั้งแรกให้ทานยาแก้ไข้ แก้อักเสบ 7 วัน วันละ 3 เวลา ก่อนอาหาร ด้วยคนไข้ทานอาหาร 2 มื้อ ที่ผ่านมาจึงรับประทานยาเพียง 2 มื้อ ต่อ วัน ทานยาวันแรกเมื่อวันที่ 1 สค 64 ทานยามาแล้วเป็นเวลา 8 วัน
อาการก่อนวันทานยา
– เจ็บคอ มีเสหะและน้ำมูล ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ท้องเสีย และจมูก/ลิ้นไม่รับกลิ่น/รส
อาการหลังทานยา 8 วัน
– ปัจจุบันมีเพียงอาการไอเล็กน้อยในบางครั้ง อาการอื่นๆ เป็นปกติทุกอย่าง
ขอกราบเรียนถามว่า
– ขณะนี้ทานยา 8 วัน อาการดีขึ้นมากต้องทานต่อหรือไม่อย่างไร
– ทานข้าวเพียง 2 มื้อต่อวัน ยาในมื้อที่ 3 จะสามารถทานยาแก้ไข้ แก้อักเสบของหลวงปู่ โดยไม่ต้องทานอาหารตามได้หรือไม่
*************************************************************
แม้จะบอกว่าทานอาหารแค่สองมื้อ แต่ยาก็ต้องทานให้ได้ตามที่สั่งไป หากไม่ทานยาตามกำหนดแล้ว จะกลายเป็นการเลี้ยงไข้ เดียวเชื้อมันจะดื้อยา ทีนี้ล่ะ ยาอะไรก็สู้โรคนี้ไม่ได้
พุทธะอิสระ
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Luang Pu recommended a COVID-19 patient aged 22 take herbal fever reducer and antibiotics three times before meals for seven days. However, he took two meals per day. So, he took medicine only two times per day. He started taking the medicine on August 1 and has taken for eight days.
Symptoms before taking medicine
– He had sore throat, phlegm, running nose, muscular pain, diarrhea, loss of smell and taste.
Symptoms after taking medicine for seven days
– Now he has only a little cough sometimes. Other symptoms are normal.
He would like to ask Luang Pu following questions.
– He has taken medicine for eight days and feel much better now. Not sure if he should continue to take medicine?
– He eats only two meals per day. He wonders if he can take fever reducer and antibiotics, without taking meal after?
**********************************************************
Even though you take only two meals per day, you must take medicine three times per day according to prescription. If you cannot, it will cause drug resistance. Then, any medication will not be able to fight against the disease.
Buddha Isara
August 9, 2021