ในยามยากเช่นนี้ พอจะช่วยอะไรกันได้ก็ควรช่วย

0
9
วิกฤตโควิดครั้งนี้ ไม่มีประโยชน์ที่จะไปไล่ถามหาว่า ใครเป็นต้นตอนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศในครั้งนี้ คล้ายกับเราเห็นไฟกำลังไหม้บ้าน แทนที่จะช่วยกันดับไฟ ดันไปเสียเวลาควานหาคนเผา ทั้งที่ในแต่ละวันเรามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอยู่ตลอด
สิ่งที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ควรทำ คือหาทางป้องกันการแพร่เชื้อให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทุกมิติ ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็ต้องทุ่มเทให้กับการเยียวยารักษาผู้ป่วยอย่างสุดกำลัง พร้อมช่วยหามาตรการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อโควิดให้ได้โดยเร็ว (เขากำลังทำอยู่อย่างเต็มที่)
ประชาชนคนในประเทศนี้ทุกคน ก็ควรร่วมไม้ร่วมมือกันป้องกันตนเอง และช่วยป้องกันผู้อื่นด้วยการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลออกมาอย่างสุดกำลัง เพื่อหยุดยั้งเชื้อร้ายนี้ให้ได้
วิกฤตครั้งนี้จะอาศัยแต่รัฐบาล เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลฝ่ายเดียวคงจะไม่ได้
ทุกคนในประเทศนี้ ควรร่วมด้วยช่วยกันในทุกกรณี ทุกมาตรการที่ภาครัฐกำหนดมา และนอกจากร่วมกันให้ความร่วมมือแก่มาตรการของรัฐอย่างเต็มที่แล้ว ควรจะมีจิตเอื้อเฟื้อแก่ผู้ทุกข์ยากอย่างมีระบบระเบียบ เพื่อป้องกันไม่ให้ความหวังดีของเราท่านทั้งหลาย กลายเป็นมูลเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรเอาจริงเอาจังกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่เชื้อครั้งนี้อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นใคร มีอิทธิพลมากขนาดไหน ไม่เว้นแม้แต่ตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ตาม
ข้อคิดในวันนี้
วันนี้ต้องยอมที่จะเจ็บ เพื่อให้ทุกอย่างมันจบโดยเร็ววัน
ขืนปล่อยให้ยืดเยื้อ เลี้ยงไข้อยู่นาน
สุดท้าย เมื่อหายไข้
ถึงวันนั้น เราอาจจะไม่เหลือเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นยืน อีกต่อไปก็ได้
พุทธะอิสระ
๔ มกราคม ๒๕๖๔
————————————————–
In a difficult time like this, we should do whatever we can to help.
January 4, 2021
During this COVID-19 crisis, it is useless to seek who were the first people to spread the disease in the country. Likewise, when we see our house on fire, we should extinguish the fire and not waste time looking for the arsonist. That is because the number of COVID-19 patients has kept increasing all the time.
What the government and officials should do is to set strong measures to prevent the disease from spreading and they have been doing that.
Public health officials must be devoted themselves in curing patients and looking for measures to stop the spread of COVID-19 disease (They are doing their best.)
Everybody in this country should collaborate in protecting themselves and other people by following all measures of the government so that we can stop the disease.
To fight this crisis, we cannot only rely on the government, officials, doctors, or nurses.
In any case, everyone in this country should follow all measures of the government. Apart from fully complying with the government measures, we should be helpful to people in sufferings in a disciplined manner, so that your good intentions will not become causes of infection.
At the same time, the government must take serious action against persons or groups of people who caused the disease spreading, no matter who they are or how powerful they are, or even they are officials themselves.
Thoughts for today
Today, we must be willing to get hurt so that this quickly ends.
If we let the disease prolonged
When we finally recover from sickness
When that day comes, we may no longer have energy to stand up again.
Buddha Isara