คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.20

0
10
อดีตพระเถระคดี ’เงินทอนวัด’ กลับมาห่มเหลือง (ตอนที่ 2)
เมื่อ 5 อดีตพระเถระคดี ‘เงินทอนวัด’ กลับมาห่มจีวรหลังอ้างว่าสู้คดีพ้นข้อกล่าวหาแล้วไม่พบทุจริต เรื่องนี้จะไปต่อกันอย่างไรทั้งทางโลกและพระธรรมวินัย เรามาร่วมค้นหาความจริงเรื่องนี้ต่อกันวันนี้
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 19:00 น. Clubhouse @buddhaisara