แค่เห็นต่าง ทำไมต้องถึงกับทำลายกันเลยเชียวหรือ

0
156

ภาพข่าวนักศึกษาศิลปะวาดภาพ พระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน หลายคนในสังคมที่รักและศรัทธา ในองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกองแห่งกิเลสทั้งปวง

ต่างแสดงความรู้สึกไม่พอใจ ต่อเด็กนักศึกษาที่วาดภาพนี้ ถึงขนาดจักไปแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษในข้อหา ดูหมิ่นเหยียดหยามพระพุทธศาสนา

มีคนถามพุทธะอิสระมาหลายครั้งว่า ท่านมองเรื่องนี้อย่างไร

ตอบว่า หากมองด้วยหัวใจที่คิดว่า พระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาของกู แน่นอนแหละ กูย่อมรู้สึกหวงแหน เดือดเนื้อร้อนใจ เจ็บแค้นโกธรเคือง

แต่หากมองด้วยหัวใจเป็นกลางตามความจริงของวิถีโลก วิถีธรรม เราท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่า เด็กนักศึกษาเขียนภาพพระพุทธเจ้า ออกมาในมุมมองของตน ซึ่งเป็นมุมที่สมมุติ ให้พระพุทธเจ้า เป็นดังฮีโร่ ยอดมนุษย์อุลตร้าแมน หากเธอเก็บเอาไว้ดูเอง มิได้นำออกมาเผยแพร่ เช่นนี้ คงไม่มีใครตำหนิเธอได้

แต่หากเธอมีเจตนา นำภาพเขียนพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมนนำออกมาเผยแพร่ เพื่อให้สังคมยอมรับ ในผลงานและหลักคิดของเธอ เช่นนี้คงจะมีปัญหาแน่นอน

ด้วยเพราะผู้ศึกษาพุทธประวัติก็จักรู้ว่า การเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น หาใช่ได้มาจากการนำตัวเป็นฮีโร่ ช่วยเหลือสรรพสัตว์อย่างเดียวไม่

พระพุทธองค์ยังต้องบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัดมาแล้วในอดีตในทศบารมี ๑๐ ประการ อันได้แก่
1. ทานบารมี
2. ศีลบารมี
3. เนกขัมมะบารมี
4. ปัญญาบารมี
5. วิริยะบารมี
6. ขันติบารมี
7. สัจจะบารมี
8. อธิษฐานบารมี
9. เมตตาบารมี
10. อุเบกขาบารมี

ทั้งยังต้องมีพระปัญญาคุณ พระมหากรุณาคุณ พระปริสุทธิคุณ อันเป็นพระคุณธรรมอันพิเศษของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ผู้อื่นหามีเช่นนี้ไม่

ฉะนั้นการที่เด็กนักศึกษาศิลปะ เธอนำเสนอภาพพระพุทธเจ้าในร่างของอุลตร้าแมน ก็เพราะเธอคงมองเห็นพระพุทธเจ้า แค่เศษเสี้ยวเดียวเท่านั้น คือ การที่ทรงเสร็จพระดำเนินโปรดสัตว์ ผู้ตกทุกข์ได้ยาก

สิ่งที่ผู้ใหญ่ผู้มีปัญญารอบรู้พระพุทธประวัติทั้งหลาย ควรกระทำคือ การอธิบายให้ความรู้แก่เธอ

แต่ถ้าจะมองด้วยความคิดที่ว่า พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาของกู เช่นนี้ คงจักต้องทำลายกันให้ย่อยยับ ไปกันข้างหนึ่ง ดังที่กำลังเกิดอยู่ขณะนี้

มีผู้ถามว่า หลวงปู่เคยออกมาปกป้องศิลปิน นักเขียนภาพ คนหนึ่งที่เขียนภาพภิกษุสันดานกา ในขณะที่พวกพระ และนักการศาสนา ต่างรุ่มด่า ว่าศิลปินผู้เขียนภาพผู้นั้น

ตอบว่า มันไม่เหมือนกันนะทุกคน การเขียนภาพภิกษุสันดานกาที่เขาเขียนมานั้นมันเป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมพระสงฆ์

แต่ภาพพระพุทธเจ้าอุลตร้าแมน เป็นการนำเสนอที่เป็นเท็จแม้จักกล่าวอ้างว่าเป็นงานศิลปะ ก็ควรต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของเรื่องจริง เพราะงานศิลปะภาพเขียนนั้น เป็นสิ่งที่อาจจักอยู่ได้เป็นร้อยๆ ปี หากศิลปินนำเสนอ แต่ในมุมมองของตน ซึ่งไม่สนใจหลักความเป็นจริง ผลงานหรือภาพเขียนอันนั้น ก็จักกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือน และอาจจักทำให้คนเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากความจริงเสียก็ได้

เช่นนี้ พวกศิลปินทั้งหลายจึงควรตระหนักสำนึก ระลึกอยู่เสมอว่าท่านกำลังนำเสนอเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก

เขียนมาเสียยืดยาว สรุปว่า เรื่องนี้ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ และไม่ควรไปทำร้ายทำลายใครๆ

แต่ควรทำความเข้าอกเข้าใจ แก่ผู้เข้าใจผิด เห็นผิด เขียนผิด ให้ได้รับรู้สิ่งที่ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของคนพุทธทั่วโลก

พุทธะอิสระ

ขอบคุณภาพจาก nation22 , mthai