ขออนุญาตจัดทำกิจกรรมปกป้องพระธรรมวินัย

0
131

บทความ

ขออนุญาตจัดทำกิจกรรมปกป้องพระธรรมวินัย

 ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (1)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (2)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (3)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (4)

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (5)