ทำไมเวลาทำ พูด คิด ไม่รู้จักคิดเสียก่อนแหละ

0
144

เรื่อง ขอความเมตตานุเคราะห์นัดวันเข้ากราบ เพื่อปรึกษา และพูดคุยหาวิธียุติคดี (ศาลนครปฐม)

กราบเรียน หลวงปู่พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม

ก่อนอื่นโดยไม่เกี่ยวกับการพูดคุยใดๆ ในเรื่องคดีความ ที่จะขอนัดวันเพื่อพูดคุย ในครั้งนี้

กระผมขอกราบขอบพระคุณในเมตตานุเคราะห์ของหลวงปู่เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เปิดโอกาสให้กระผมได้มาพูดคุยในครั้งนี้ครับ เพราะจริงๆแล้ว กระผมมีความตั้งใจอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ที่จะหาโอกาสมากราบ และพบปะพูดคุยกับหลวงปู่ เมื่อมีโอกาสในครั้งนี้ จึงรู้สึกยินดี และดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ

เพราะนับแต่หลังช่วงหลังวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา กระผมรู้สึกตัวเองว่า เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก และมีความตั้งใจอย่างสูงสุดว่า จะทุ่มเททำงานเพื่อชาติบ้านเมือง เพื่อสถาบัน และเพื่อพระศาสนาตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อมามีโอกาสที่จะได้พบหลวงปู่ในครั้งนี้ ซึ่งกระผมมีความเชื่อมั่นว่าหลวงปู่ก็มีเจตนาดีต่อส่วนรวมเช่นเดียวกัน จึงดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ นี้คือ ความในใจของกระผมครับ

ในส่วนของการพูดคุยเจรจา เพื่อหาทางยุติคดีที่กระผมตกเป็นจำเลยของหลวงปู่นั้น กระผมขอนัดวัน เพื่อเข้ากราบหลวงปู่ที่วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม นะครับ โดยมีกำหนดวันเวลาตามแต่ความสะดวกของหลวงปู่เป็นหลัก ในช่วงระหว่างวันที่ ๕-๖-๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ครับ โดยในวันนัดนั้น ทางฝ่ายของกระผมมี ๓ ท่าน คือ ตัวกระผม ทนาย และลูกศิษย์ถือย่ามอีก ๑ ท่าน

หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตานุเคราะห์จากหลวงปู่ในครั้งนี้มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

กราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง

พระโสภณพุทธิวิเทศ

วัดพุทธาราม นครเบอร์ลิน เยอรมัน

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑


อ่านแล้ววิจารณ์กันเอาเอง

พุทธะอิสระ

ขอขอบคุณภาพจากสำนักข่าวต่างๆ