สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ เรื่องที่ยากที่สุดสร้างมิตรแท้

0
131

บทความ

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ เรื่องที่ยากที่สุดสร้างมิตรแท้

๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

 
วันนี้ฉันมีความกล้าเพียงพอที่จะเข้าเฝ้ากราบพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช แห่งวัดบวร

 
นับตั้งแต่พระองค์สิ้นพระชนม์ ฉันมิได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระองค์เลย

 
ด้วยเพราะภารกิจที่ฉันรับปากพระองค์ว่าจักพยายามทุ่มเทสุดชีวิตที่จักทำให้พระองค์พ้นจากมลทินทั้งปวง และจักนำอลัชชีชั่วมาลงโทษตามบทบัญญัติพระธรรมวินัยและกบิลเมืองให้จงได้

 
แม้วันนี้ยังมิอาจนำคนชั่วมาลงโทษได้

 
แต่ก็ได้เพียรพยายามอย่างยิ่งจนทำให้มูลเหตุของคดีอลัชชีธัมมชโยปรากฏต่อสังคมโลก จนเป็นที่คลางแคลงสงสัยของพุทธบริษัททั่วโลก ถึงขนาดนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักมาขอสัมภาษณ์

 
พร้อมทั้งพยายามผลักดัน แจ้งความร้องทุกข์ไปทุกหน่วยงาน เพื่อให้รื้อฟื้นคดีของธัมมชโยกลับขึ้นมาพิจารณาใหม่ด้วยการนำหลักฐานใหม่ที่ยังไม่เคยนำขึ้นสู่ขบวนการพิจารณาคดี ยื่นเสนอต่อเจ้าพนักงานสอบสวนของดีเอสไอให้ได้พิจารณา

 
จนนำมาซึ่งการรับไว้เป็นคดีพิเศษ เพราะคดีมีมูล เหตุที่สามารถจักนำตัวคนผิดมาลงโทษได้

 
ซึ่งก็เป็นการระงับอาบัติสังฆาทิเสสที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงต้องอยู่ให้ระงับลงไปได้

 
วันนี้ฉันจึงเดินทางมาเข้าเฝ้าถวายเครื่องสักการะพระศพได้อย่างภาคภูมิ ไม่รู้สึกละอายที่ได้กระทำในสิ่งที่ยากยิ่งตามที่เคยได้รับปากพระองค์ท่านเอาไว้ให้ลุล่วงไปได้เปราะหนึ่ง

 
ยังเหลือแต่ต้องตามล้างตามเช็ดพวกอลัชชีชั่วให้หมดสิ้นไปจากพระธรรมวินัย ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกไม่ใช่น้อย

 
แต่ไม่ว่าจะพยายามขนาดไหน ลำบากยากแค้น เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปานใด หม่อมฉันก็จะไม่หวาดหวั่นย่อท้อ

 
จักทุ่มเททั้งชีวิตและทรัพยากรเท่าที่มี เพียรพยายามจนสุดกำลังเพื่อพิชิตอลัชชีของพระธรรมวินัยให้จงได้

 
บอกแล้วว่าหากไม่สามารถจัดการมันสึกได้ หม่อมฉันสึกเอง เพราะทนอยู่กับพวกหนอนขี้พวกนี้ไม่ได้

 
พุทธะอิสระ