ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๘

0
105

บทความ

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๘

๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

250159 บทความ ส่งมอบลำน้ำแม่บอน ตำบลโหล่งขอด (86)

รุ่งขึ้นฉันนัด เสธอัครวัฒน์ และนายอำเภอพร้าวเอาไว้ ณ บ้านป่าแตง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว

 

เพื่อไปส่งมอบลำน้ำแม่บอนที่ได้ทำการขุดลอกแล้วความยาว ๔ กิโลเศษ ประชาชนได้ประโยชน์จากการขุดลอกครั้งนี้ ๔ หมู่บ้าน ๑,๔๒๓ ครัวเรือน

 

ก่อนขุดลอก ลำน้ำมีสภาพน้ำขังใกล้แห้งเป็นหย่อมๆ หลังจากขุดลอกแล้วทำให้ชาวบ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน สามารถมีน้ำสำหรับการเกษตรได้ทันที เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกมันฝรั่ง ปลูกถั่วต่างๆ

 

ใช้ระยะเวลาขุดลอกไปประมาณเกือบ ๒ สัปดาห์

 

หลังจากส่งมอบลำน้ำแม่บอนเรียบร้อยแล้ว ฉันได้บอกแก่ชาวบ้านว่า เข้าฤดูฝนปีนี้จะจัดหาต้นกล้ามะขามเปรี้ยวมามอบให้ปลูกตามริมน้ำ เพื่ออนาคตจะได้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้อีก อีกทั้งไม้มะขามก็มีประโยชน์สารพัด

 

เมื่อพูดคุยกับชาวบ้านเสร็จ รีบออกเดินทางไปส่งมอบสระกักเก็บน้ำริมผารัก ที่หมู่บ้านเหล่า หมู่ ๓ ต.แม่แวน อ.พร้าว ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน ไม่มีน้ำในสระ แต่หลังจากขุดลอกขยายสระให้กว้างและลึก จึงมีตาน้ำผุดน้ำไหลออกมาจากใต้ดิน

ทำให้พวกชาวบ้านจำนวน ๒๔๖ ครัวเรือน ดีใจ มีความหวังความสุขขึ้น ที่จะมีน้ำเอาไว้ใช้ยามฤดูแล้ง

 

การมามอบสระครั้งนี้มีทั้งนายอำเภอพร้าว คุณสราวุฒิ ไทยเจริญ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้านและประชาชน มาร่วมพิธีรับมอบสระกันหนาตา

 

อีกทั้งยังมีนายกอบต.น้ำแพร่มาร่วมด้วย เพื่อจะรอพาฉันเดินทางไปดูสระและลำน้ำในหมู่บ้านที่ต้องการให้ไปช่วยขุดลอก

 

หลังจากท่านนายอำเภอและนายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ได้กล่าวขอบคุณฉันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้พันอัครวัฒน์จึงได้นิมนต์ฉันให้พูดคุยกับชาวบ้าน

 

ฉันเตือนชาวบ้านให้คำนึงถึงการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกป่า ปลูกต้นไม้เนื้อแข็งให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพราะรากไม้เนื้อแข็งจะหยั่งรากลึกลงไปในดินมากกว่าไม้เนื้ออ่อน เมื่อฝนตกลงมาใบ้ไม้ ต้นไม้ รากไม้ จะกลายเป็นท่อส่งน้ำนำลงไปเก็บเอาไว้ใต้ดิน เมื่อเราขุดดินลึกมากพอก็จะพบแอ่งน้ำใต้ดินที่รากไม้นำน้ำลงไปเก็บเอาไว้อย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็น

 

ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้เนื้อแข็งมากๆ แหล่งน้ำใต้ดินจะได้มีน้ำมากขึ้นพอให้ได้ใช้ตลอดปี

 

หลังจากส่งมอบสระแล้ว เจ้าหมูเข้ามาแจ้งว่า ๑๑ โมงครึ่งแล้วครับ นิมนต์ฉันเพลครับ

 

หลังจากฉันข้าวแล้ว นายกอบต.แม่แวนพาฉันไปดูสระที่รถแบคโฮขุดลอกที่หมู่ ๖ สระหนองป่าช้า มีชาวบ้าน ๒๐๐ กว่าครัวเรือนจะได้รับประโยชน์จากการขุดลอก ฉันไปดูสภาพสระ ยังมีน้ำหลงเหลืออยู่ก้นสระอยู่บ้าง แต่ก็ไม่มากนัก

 

ชาวบ้านจะใช้น้ำในสระนี้ทำการเกษตร รถแบคโฮได้ขุดไปได้ ๒ วันแล้ว คิดว่าคงใช้เวลาอีกสัก ๓ วัน สระนี้คงจะแล้วเสร็จ จึงสั่งงานให้คนขับรถให้เร่งงาน เพราะยังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายตำบลที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

เมื่อออกจาก ต.แม่แวนแล้ว ผู้พันอัครวัฒน์และนายกอบต.น้ำแพร่พาฉันเข้าพื้นที่หมู่บ้านโล๊ะป่าตอง ม.๕ หมู่ ๒ และหมู่ ๔ เพื่อไปดูลำน้ำห้วยแม่สม ซึ่งมีความยาว ๒ กิโลเศษ เพื่อจะให้ฉันช่วยขุดลอก

 

สภาพลำห้วยที่เห็นแทบมองไม่เห็นลำห้วยเลย เพราะมีทั้งดิน ทั้งหิน และวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มลำห้วยไปหมด

 

ฉันถามนายกว่าไม่ได้ขุดลอกมากี่ปีแล้ว

 

ท่านนายกอบต.น้ำแพร่ตอบว่า ตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึงวันนี้ ๔๐ ปี ก็ยังไม่เคยเห็นมีใครมาขุดลอกเลย

 

วันนี้หากหลวงปู่เมตตากรุณาช่วยขุดลอกลำห้วยนี้ จักเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านถึง ๖ หมู่บ้านทีเดียวครับ

 

ฉันจึงบอกนายกว่า คุณต้องไปประชุมกับชาวบ้านและเจ้าของพื้นที่ดินติดลำห้วยทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เขาเซ็นอนุญาตให้รถเข้าไปขุดลอกและนำดินไปทิ้งข้างลำห้วยทั้งสองฝั่งได้ ซึ่งอาจจะต้องเข้าไปในที่ดินของพวกเขาบ้าง

 

สรุปว่า ฉันจะขุดลอกให้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านทั้งสองฝั่งห้วยจะต้องเซ็นยินยอมทุกหลังคาเรือน จะได้ไม่มีปัญหากันในภายหลัง

 

นายกน้ำแพร่รับปากว่าจะไปประชุมชาวบ้านและดำเนินการตามที่หลวงปู่สั่งการให้เรียบร้อย

 

แล้วจึงพาฉันไปดูสระน้ำสาธารณะหมู่บ้านโล๊ะป่าตอง และสระน้ำแพร่ ซึ่งทั้งสองสระนี้มีสภาพตื้นเขิน ไม่เคยได้รับการขุดลอกมาเลยเป็นสิบๆ ปีเช่นกัน

 

ฉันจึงรับปากว่า หากพวกชาวบ้านต้องการให้ขุดลอก ฉันก็พร้อมที่จะช่วยขุดลอกให้ แต่พวกชาวบ้านต้องประชุมลงมติและพร้อมรับเงื่อนไขไปช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านให้มากขึ้น

 

หากทุกคนตกลงตามนี้ฉันก็จะรับขุดลอกให้ หลังจากขุดสระที่บ้านหนองป่าช้า ต.แม่แวนเสร็จแล้วจะสั่งให้รถขุดเข้าพื้นที่

 

พูดคุยกับชาวบ้านและนายกอบต.น้ำแพร่เสร็จแล้ว ผู้พันอัครวัฒน์ยังพาไปที่ ต.ป่าใน ซึ่งมีนายกอบต.ป่าใน นำทางไปหมู่บ้าน

 

หนทางไกลมากกว่าจะเดินทางมาถึงพื้นที่ขุดสระ ฉันนั่งรถจนปวดเมื่อยไปทั้งตัว

 

ดูสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านดูจะมีฐานะ ส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไม้ส่งนอก เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้

 

พอมาถึงสระน้ำสาธารณะที่อยู่เชิงเขาเลยขึ้นไปถึงเนินเขาสูง แต่กลับมีสวนมะม่วงจนเกือบถึงยอดเขา

 

เห็นภาพแล้วคิดว่า นี่เขาจะพาเรามาช่วยพวกเศรษฐีกันหรือไง

 

หลังจากลงรถออกมาพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านและนายกอบต.แล้ว ฟังพวกเขาพูดคุยกันถึงปัญหา จึงขอตัวกลับเพราะรู้สึกไม่สบาย กว่าจะมาถึงที่พักก็ปาเข้าไปเกือบ ๖ โมงเย็น

 

เป็นอันว่าภารกิจครั้งนี้ต้องขอพักเอาไว้แค่นี้ก่อน

 

เมื่อใดที่งานขุดลอกสระในอำเภอพร้าวทุกตำบลเสร็จสิ้น ฉันคงจะต้องเดินทางมาดูผลงานพร้อมไปดูพื้นที่ใหม่ต่อไปให้

 

เห็นผู้พันอัครวัฒน์แจ้งว่ามีอำเภอเชียงดาวรอคิวอยู่

พุทธะอิสระ