ถึงเวลาเช็คบิล ธรรมกายได้แล้วท่านนายก

0
82

บทความ

ถึงเวลาเช็คบิล ธรรมกายได้แล้วท่านนายก

๗ มกราคม ๒๕๕๙

ถึงเวลาเช็คบิล ธรรมกายได้แล้วท่านนายก 080159
 
วันนี้ (๖ มกราคม ๒๕๕๙) ดีเอสไอ เชิญตัวฉันไปรับทราบความคืบหน้าของคดี ธัมมชัยโย และพวก
 
ฉันมิได้ไปด้วยตัวเอง จึงได้ส่งทนายอั๋นและมหาหยกให้ไปรับฟังข้อสรุปคดีที่ฉันได้แจ้งความร้องทุกข์แก่ธรรมกายและมหาเถรทั้งหมด ๑๑ คดี
 
ทนายอั๋นทำบันทึกสรุปรายงานความคืบหน้ามาให้ฉันดู ทั้งหมด ๗ ประเด็น
 
แต่เพื่อไม่ให้เสียรูปคดี คงจะเปิดเผยแต่เพียงว่า
 
ดีเอสไอ มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการพิจารณาคดีพิเศษ เห็นตรงกันว่า
 
พระวินิจฉัยของสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงตัดสิน ธัมมชัยโย ให้ต้องอาบัติปาราชิกตั้งแต่ปี ๒๕๔๒
 
จากการสอบสวนพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล จนได้ข้อสรุปว่า ธัมมชัยโย ต้องอาบัติปาราชิก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จริง ดังที่สมเด็จพระสังฆราชทรงวินิจฉัย
 
ดีเอสไอ จึงมีหนังสือแจ้งให้สำนักพุทธและกรรมการมหาเถรสมาคมเร่งรีบดำเนินการกับธัมมชโยให้พ้นจากการนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์
 
ซึ่งดีเอสไอ จะได้ส่งหนังสือเร่งรัดแจ้งเตือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป ๓ ฉบับ
 
หากสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมยังไม่ดำเนินการใดๆ กับอลัชชีชั่ว
 
ทีนี้แหละคุกแน่ๆ ๑๕๗ รอคุณอยู่นะ หลวงตาช่วง ผอ.สำนักพุทธ
 
นี่ยังไม่รวมคดีเท็จทูลเบื้องสูง ในกรณีนำชื่อบุคคลที่ไม่ใช่ภิกษุขึ้นทูลเกล้าขอพระราชทานสมณศักดิ์ในปี ๒๕๕๔ อีกนะจ๊ะ
 
และอาจจะตามมาด้วยคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ของสมาชิกสหกรณ์เครติดยูเนี่ยน ที่มหาเถรและสำนักพุทธต้องมีส่วนรับผิดชอบ
 
ในความผิดฐานละเว้น ปล่อยให้อลัชชีซึ่งนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ หลอกลวงชาวบ้านจนทำให้เกิดความเสียหายโดยวงกว้าง แก่สังคมและเศรษฐกิจ
 
เอาเป็นว่า พวกเฮียๆ ทั้งหลายที่เชียร์สมเด็จช่วง และสำนักพุทธอยู่ ก็เตรียมบอกให้ลูกพี่รอหมายศาลก่อนที่จะฉลองตำแหน่งพระสังฆราชก็แล้วกัน หากต้องการจะเป็น
 
พุทธะอิสระ