ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว คนไทยจะได้อะไร

0
116

บทความ

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว คนไทยจะได้อะไร

๖ มกราคม ๒๕๕๙

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว คนไทยจะได้อะไร 060159

 

– ภิกษุสงฆ์จักได้ยกวิริยะฐานะ เพราะได้ศักดิ์และสิทธิ์ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
 
– ภิกษุสงฆ์ไทยจักได้รับความคุ้มครองให้อยู่ในสถานะองค์กรหลัก ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
 
– ภิกษุสงฆ์ไทยจักเป็นองค์กรที่มีอำนาจต่อรองในบ้านเมืองมากขึ้น
 
– องค์กรสงฆ์ที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญ จักกลายเป็นแหล่งรวมของอำนาจ ลาภสักการะ ยศถาบรรดาศักดิ์ เทียบชั้นกระทรวงหรือกรมของหน่วยงานทางโลก
 
– ไม่มีคำอธิบายอย่างชัดเจนของผู้ที่ออกมาเรียกร้องให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตามรัฐธรรมนูญ ว่าพระธรรมวินัยจักได้อะไร ?
 
– เพราะโดยความเป็นจริงแล้ว คำว่าพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันมีความหมายครอบคลุมถึง ศาสนวัตถุ ศาสนทายาท และศาสนธรรม
 
– หรือการเรียกร้องให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพียงเพราะต้องการความคุ้มครองแก่ศาสนทายาท คือหมู่สงฆ์ และศาสนวัตถุ คือสิ่งของและถาวรวัตถุต่างๆ

 
หากจะเรียกร้องด้วยเป้าประสงค์เพียงเพื่อจะยกวิริยะฐานะของภิกษุทั้งหลายเท่านั้น เช่นนี้ก็น่าเป็นห่วงยิ่งนัก
 
หากอลัชชีครองเมือง แถมยังมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองอีกต่างหาก งานนี้ดูถ้าสถานะภาพของอลัชชี จะยิ่งมั่นคง มากขึ้นหรือเปล่า
 
รวมทั้งการขยายขอบอำนาจของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดับเจ้าอาวาสไปจนถึงกรรมการมหาเถรสมาคม
 
อีกทั้งยังพยายามเรียกร้องให้ออกกฎหมายคุ้มครองศาสนวัตถุ โดยใช้อำนาจเจ้าอาวาสและพระสังฆาธิการ มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่เว้นแม้แต่วัดที่มีโบราณสถาน
 
เมื่อกรรมาธิการด้านพระพุทธศาสนามาขอพบฉัน เพื่อขอร้องให้ฉันช่วยสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
 
ฉันตอบกับเขาไปว่า
 
ฉันเห็นด้วยนะ ถ้าพระพุทธศาสนาจักได้เป็นศาสนาประจำชาติที่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ
 
แต่ฉันก็ถามท่านกรรมาธิการกลับไปว่า หากสามารถทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้ว ผู้ปกครองสังฆมณฑลกลายเป็นมหาโจรซะเองล่ะ เช่นนี้ไม่เท่ากับฉันช่วยคุณเตะหมูเข้าปากหมาหรอกหรือ
 
ทางที่ดี พวกคุณควรจะไปช่วยกันกำจัดอลัชชีชั่ว ให้พ้นไปจากสังฆมณฑลกันก่อนดีกว่าไหม
 
เรื่องการยกวิริยะฐานะพระพุทธศาสนานั้น
 
หากศาสนทายาทนี้ มีหมู่สงฆ์ผู้ทรงศีลาจารวัตร เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา
 
ประชาชนเขาพากันช่วยยกพระพุทธศาสนาขึ้นเหนือหัวเอง โดยมิต้องเรียกร้องให้ออกกฎหมาย
 
แต่ถ้าจะให้มั่นใจ ฉันก็ไม่ว่าอะไรและเห็นด้วย
 
แต่พวกคุณไปช่วยฉันกำจัดอลัชชีหลายๆ ตัวในสังฆมณฑลให้หมดก่อน โดยเฉพาะในกรรมการมหาเถร
 
พุทธะอิสระ