ถามมา ตอบไป : การเข้าถึงกายานุสติกรรมฐาน เรื่องมันง่ายมากแค่ใช้วิธีเดียวกันกับที่ไปดูหนังฟังเพลง… วิธีนี้รวมถึงการเข้าถึงกายรวมใจ ที่ท่านสอนด้วยหรือเปล่า

0
70

ถามมา ตอบไป
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ หลังจากลูกหลานพากันมาเป็นเจ้าภาพสวดศพโยมแม่อัมพร ทองประเสริฐ ในค่ำคืนของวันเสาร์ เวลาตี ๒ เศษ มีอาคันตุกะแปลกหน้าเข้ามาถามปัญหาว่า

เห็นท่านพูดสอนชาวบ้าน พระ เณร ว่าการเข้าถึงกายานุสติกรรมฐาน เรื่องมันง่ายมากแค่ใช้วิธีเดียวกันกับที่ไปดูหนังฟังเพลง ดูการละเล่น เล่นการพนัน เล่นเกม ตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ

ผมจึงอยากถามท่านว่า วิธีนี้รวมถึงการเข้าถึงกายรวมใจ ที่ท่านสอนด้วยหรือเปล่า

ตอบ :

เวลาที่ท่านทั้งหลายดูหนัง ท่านทุ่มเทกายใจอย่างไร

การเข้าถึงกายานุสติกรรมฐานและการทำให้กายรวมกับใจ ก็ทุ่มเทเช่นนั้น

เวลาที่ท่านฟังเพลง ท่านใส่อารมณ์ ใส่ใจที่จะสดับรับฟัง ซึมซับ เพื่อให้ได้อรรถรสเช่นไร

การเข้าถึงกายานุสติกรรมฐาน และการทำให้กายรวมใจ ก็ใส่อารมณ์ ใส่ใจ ซึมซับ รับรู้ในการปฏิบัติเช่นนั้น

เวลาที่ท่านดูการละเล่น ท่านให้กายให้ใจให้เวลาอย่างไร

เวลาที่ท่านทำกายานุสติกรรมฐาน และการทำให้กายรวมใจก็เช่นกัน

เวลาที่ท่านเล่นการพนัน เล่นเกม ท่านสละทุ่มเทอย่างเมามัน จดจ่อ จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจอย่างไร

เวลาที่ท่านปฏิบัติกายานุสติกรรมฐาน และทำกายรวมใจ ท่านก็จงสละทุ่มเทอย่างจดจ่อ จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจเช่นนั้น

ซึ่งทั้งหมดมันแตกต่างกันตรงที่ การทุกอย่างต้องปฏิบัติด้วยความรัก ความเชื่อ อันบริสุทธิ์

มีความเพียรอันผ่องแผ้วแจ่มใส

มีความตั้งมั่นอันผ่อนคลาย

มีความพินิจพิเคราะห์ พิจารณาอย่างรอบคอบ แยบยล ใช้สติปัญญา แยกแยะ สิ่งที่เป็นปัญหาและมิใช่ปัญหา ประโยชน์ และมิใช่ประโยชน์ อย่างหมดจดชัดเจน รู้เท่าทันสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

และสุดท้ายต้องมีความสว่าง สะอาด สงบ

เหล่านี้คือผลที่ได้จากการใช้วิธีเดียวกันกับการดูหนัง ฟังเพลง ดูการละเล่น เล่นการพนัน และเล่นเกม

แต่มีผลที่ได้แตกต่างกัน ดังที่กล่าวไว้

พุทธะอิสระ

——————————————–

อ่านย้อนหลัง : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0J6KG58MDZtv7cKxFRrshA6iFWEyQxCAE7uLMZdz8D2PWz5pyNkvGHS1oaSj6vf88l