ลูกรัก.. มีชีวิตก็ได้ ไม่มีชีวิตก็ได้ มีธรรมชาติก็ได้ ไม่มีธรรมชาติก็ได้ เลือกเอา จะมีชีวิตแบบไหน

0
78

ลูกรัก
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

มีชีวิตอยู่ แบบไม่รู้จักธรรมชาติ

มีชีวิตอยู่ ได้ด้วยอาศัยธรรมชาติ

มีชีวิตอยู่ ได้ด้วยการเสพธรรมชาติ

มีชีวิตอยู่ ได้ด้วยการเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ

มีชีวิตอยู่ เพราะเข้าใจ รู้จักธรรมชาติ

มีชีวิตก็ได้ ไม่มีชีวิตก็ได้

มีธรรมชาติก็ได้ ไม่มีธรรมชาติก็ได้

เลือกเอา จะมีชีวิตแบบไหน

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02BUrxUK3rMvT9isiWCE5qf8ctSK1Zo1jTQkYfMoKuTtvnXfLCNkT8mUSFTz2gXzzGl