ถามมา ตอบไป : มันเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อ ความคิดของคนในยุคนี้

0
16

ถามมา ตอบไป
๓ กันยายน ๒๕๖๕

ปัจจุบันผู้คนต่างเสาะหาสารพัดของขลังของศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีทั้งบุคคลและสถานที่ ที่ผู้คนปัจจุบันเชื่อว่า ขอได้ ไหว้รับ ทั้งที่มีศาสนาเป็นเครื่องเคารพสักการะบูชา เช่น พระรัตนไตร แต่เห็นว่าน่าจะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้คนในยุคปัจจุบัน ซึ่งดูเหมือนพวกเขาคิดว่า

ขอไม่ได้ ไหว้ไม่รับ

คำถาม คือ มันเกิดอะไรขึ้นกับความเชื่อ ความคิดของคนในยุคนี้

ตอบ :

มันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของแต่ละคนที่พวกเขาจะเห็นประโยชน์ที่เขาสามารถจับต้องได้ ในปัจจุบันด้วยหลักคิดเช่นนี้ จึงเป็นที่มาของการแสวงหาสิ่งที่พึ่งพา ที่เคารพ ที่บูชา อันสุดแสนจะพิลึกพิลั่น พิสดารที่เขาคิดกันว่า เมื่อไหว้ เมื่อบูชาแล้วจะทำให้สำเร็จประโยชน์ตามที่เขามุ่งหวัง

เพราะความปรารถนาที่อยู่เหนือสติปัญญา จึงไหว้ จึงบูชาอะไรก็ได้ที่เชื่อว่าจะดลบันดาลให้สมหวัง

ทั้งที่ผู้คนเหล่านั้นมีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ เป็นที่พึ่งอยู่แล้วก็ตามที

แต่ด้วยพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์มีปกติที่คนสมัยนี้มองว่า พึ่งแล้ว บูชาแล้ว ไม่สามารถให้ผลประโยชน์ที่จับต้องได้จริงอย่างที่เขามุ่งหวัง

แม้จะให้ประโยชน์ในโลกปรมัตถ์

แต่โลกโลกียะ ดูเหมือนแทบจะขออะไรไม่ค่อยได้ ตามวิธีคิดของคนยุคปัจจุบันที่ใจเร็วด่วนได้ ต้องการผลตอบแทนหรือกำไรให้มากกว่าสิ่งที่ลงทุนลงแรงบูชาไป

ในเวลานี้ใครก็ได้ อะไรก็ได้ หากไหว้ หากบูชาแล้วได้ พวกเราจะไม่ปฏิเสธเลย

แม้ผู้มีปัญญาอาจจะมองพวกเขาว่างมงาย ไร้สติ ไม่มีปัญญา

ก็อยากจะตอบคุณว่า ในเวลาที่คนใกล้จะจมน้ำ เห็นอะไรลอยมาเขาก็ต้องไขว่คว้าเอาไว้เพื่อกันตายก่อน

แม้องค์พระบรมศาสดาจะทรงสอนว่านั้นหาได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่

แต่ใครจะยอมฟัง

พุทธะอิสระ

——————————————–