ขอบคุณ ขอบใจ ที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจมาอวยพรให้

0
90

บทความ

ขอบคุณ ขอบใจ ที่ท่านทั้งหลายมีน้ำใจมาอวยพรให้

๒ มกราคม ๒๕๕๙

 

วันปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ 010159 (181)

 

วันเกิดครบรอบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ นี้ ดูจะคึกคักเป็นพิเศษ ด้วยเพราะท่านทั้งหลายต่างพากันมาบวชเนกขัมปฏิบัติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ จนถึงวันที่ ๑ ม.ค. พร้อมทั้งเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี และอวยพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และวันเกิด
 

ปีนี้มีพี่น้องลูกหลานจากจังหวัดต่างๆ และประธานมูลนิธิธรรมอิสระ ครอบครัวชาวธรรมอิสระ พร้อมบรรดาแกนนำเวทีแจ้งวัฒนะ พากันนำอาหารคาวหวาน น้ำดื่ม ไอศกรีม รวมของขวัญมาถวายฉัน เพื่อนำไปแจกในงานวันเด็ก
 

ช่วงเช้ายังนำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรฉันและพระภิกษุสามเณรทั้งวัด เพื่อจะนำมาใส่ถุงแจกให้แก่เด็กๆ ทุกคนในงานวันเด็กที่จะถึงนี้
 

ซึ่งพวกเราชาวธรรมอิสระได้จัดงานวันดอกไม้บาน แห่งอาวาสวัดอ้อน้อยมายาวนานเป็นสิบๆ ปีแล้ว
 

ฉะนั้น สิ่งของและปัจจัยของพวกท่านที่นำมาถวายฉัน ฉันขอยกให้เป็นสมบัติของวัดและมูลนิธิ เพื่อเป็นทุนในการจัดงานวันเด็กสืบไป ขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนา
 

วันเกิดปีนี้กว่าจะเสร็จงานก็ปาเข้าไปเกือบทุ่ม
 

ด้วยเพราะฉันออกจากศาลาตอน ๕ โมงเศษ มาเข้าห้องน้ำ แล้วไปร่วมเจริญมนต์ทำวัตรเย็นกับพระวิปัสสนาจารย์ที่มาจากวัดต่างๆ ที่พวกเขาพากันมาทำมุทิตาสักการะ
 

หลังจากเจริญมนต์ ได้มีโอกาสสั่งสนทนาอบรมธรรมให้แก่ภิกษุสามเณรทั้งหลาย ให้ได้ตระหนักสำนึกว่า “เป็นพระต้องจน เป็นคนต้องร่ำรวย”
 

พร้อมกับแสดงความเห็นใจ สงสารต่อนักบวชรุ่นใหม่ๆ ในสมัยปัจจุบันนี้ ที่ขาดพระเถระผู้นำ ผู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้นแบบอย่างซื่อตรงตามหลักธรรมวินัย
 

เพราะธรรมเนียมปฏิบัติของภิกษุในพระพุทธศาสนาต้องได้รับการสืบทอดอย่างถูกต้อง ซื่อตรง ทั้งทางกาย วาจา และใจ จากรุ่นพี่ที่บวชมาก่อน
 

ภิกษุเก่าผู้เคยได้เรียนรู้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่า ถึงแม้จะมีหลักธรรมวินัยเป็นแผนที่ชี้ทิศทางอยู่แล้วก็ตามที
 

แต่ถ้าหากขาดเสียซึ่งผู้มีประสบการณ์อันซื่อตรง มาทำหน้าที่ชี้นำอบรมสั่งสอน ก็จะมีแต่พวกมักมากทะยานอยากมาเป็นต้นแบบ
 

สิ่งที่นักบวชรุ่นใหม่ได้ก็จะมีแต่ความมักมาก ทะเยอทะยานอยากไม่จบสิ้นดังที่เห็นๆ กันในปัจจุบัน
 

ฉันจึงแสดงความห่วงใยและเตือนสติให้เลือกสันต้นแบบที่ดีและซื่อตรงต่อหลักธรรมวินัยไว้เป็นพี่เลี้ยง
 

กว่าจะจบโอวาทกลับมาถึงที่พัก ก็ปาเข้าไปทุ่มเศษๆ
 

เป็นอันว่า วันเกิดครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๕๙ นี้ คงยังต้องทำงานหนักเหมือนเดิม
 

จนบางทีบางครั้งฉันต้องมานั่งคิดว่า บุญคุณของก้อนข้าวหยดน้ำชาวบ้านที่หล่อเลี้ยงชีวิตฉันอยู่นี้ช่างมากมายสุดจะคณานับเสียจริงๆ ไม่รู้ว่าจักตามใช้หนี้กันไปอีกกี่ภพกี่ชาติ
 

คงต้องทำ ทำ และทำต่อไป จนกว่าจะลุถึงโพธิญาณในอนาคตกาล ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกกี่กัปกี่กัลป์
 

แต่พวกคุณไม่ต้องห่วงนะ เพราะฉันสมัครใจทำ ภูมิใจทำ มีความสุขที่ได้ทำ และก็จะทำต่อไป จนกว่าลมหายใจเฮือกสุดท้าย
 

ขอบคุณ ขอบใจ ทุกท่านที่มาอวยพร มาเป็นกำลังใจ และมอบความปรารถนาดีให้แก่ฉัน
 

ขอสิ่งที่ดีงามเหล่านั้นจงย้อนกลับไปสู่ท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีด้วยเทอญ
 

เจริญธรรม เจริญปัญญา เจริญสุข ตลอดปี ๒๕๕๙ ทุกท่าน
 

พุทธะอิสระ