ถามมา ตอบไป 19พ.ค.2565

0
14

ถามมา ตอบไป
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Praphon Chuenwijit :

หลวงปู่เห็นว่า เลือกตั้ง กทม. (ทั้งผู้ว่าฯ และ สก.) ในครั้งนี้ จะส่งผลดีผลร้ายต่อประเทศไทยโดยรวม ไม่ใช่แค่ท้องถิ่นกรุงเทพฯ ไม่ได้ส่งผลแค่คน กทม. เท่านั้นหรือครับ?

ตอบ :

จริงดังที่คุณถาม

กทม. เปรียบเหมือนเมืองหลวงของประเทศ สำหรับผู้ที่มีใจคิดคด ทรยศต่อชาติบ้านเมือง มีจิตใจฝักใฝ่ต่างชาติ ต้องการจะกัดกร่อน บ่อนทำลายรากฐานความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์

หากได้รับเลือกตั้งเข้ามามีอำนาจบริหาร ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใด

ย่อมส่งผลร้ายต่อบ้านเมืองในระยะยาว

ตัวอย่างเช่นอดีตที่ผ่านมา ด้วยภาษิตที่ว่า ไม้เล็กดัดง่าย ไม้ใหญ่ดัดยาก

ผู้รับเลือกตั้งหากมีพื้นฐานในจิตใจไม่ซื่อตรง เมื่อเข้ามามีอำนาจ ย่อมสร้างความเสียหายแก่บ้านเมือง ได้มากกว่าผู้มีพื้นฐานด้านที่ซื่อตรง

ดังวลีที่ว่า

เนื้อร้ายไม่ว่าจะอยู่ตรงอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ก็อาจจะทำร้ายเจ้าของร่างกายนั้นจนถึงตายได้ในที่สุด

พุทธะอิสระ

——————————————–