มนุษย์เอ๋ย อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว 1ม.ค.2565

0
11
มนุษย์เอ๋ย อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
๑ มกราคม ๒๕๖๕
 
********************************
 
พระโยคีสอนสุดสาคร
 
แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์………..มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
 
ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด………ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
 
มนุษย์นี้ที่รักอยู่สองสถาน…………บิดามารดารักมักเป็นผล
 
ที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน…………เกิดเป็นคนคิดเห็นจึ่งเจรจา
 
แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ………..ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา
 
รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา…………………..รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
 
********************************
 
อันแม่น้ำคุ้งเคี้ยวคดนั้นยังจรได้
 
ไม้ที่คด ใช้ทำขอ ยังพอได้
 
เหล็กที่คด ทำเคียว เกี่ยวข้าวไป
 
แต่คนคด ทำขอ เคียว ไม่เชียวชาญ
 
คนที่คด ลดเลี้ยว ยิ่งกว่าคุ้งน้ำคด
 
จิตจำจด แต่เรื่องคด กำหนดทิศ
 
ทั้งชีวิต มีแต่คิด ทำ พูด คด
 
เรื่องทั้งหลาย มืด ดำ หมด คดจนตัวตาย
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–