ถามมา ตอบไป 9ม.ค.2565

0
6
ถามมา ตอบไป
๙ มกราคม ๒๕๖๕
 
ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นกรณีนายธนาธร แอบไปฉีควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ตนเองด้อยค่ามาตลอด แถมวัคซีนที่นายธนาธรฉีดเข็มแรกดันเป็นวัคซีนที่ผลิตจากโรงงานสยามไบโอฯ ที่พ่อหลวง ร.๙ ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น โดยนายธนาธรและพวกก็โจมตีมาตลอด
 
และที่แลวร้ายที่สุดคือ วัคซีนที่นายธนาธรฉีดเป็นเข็มแรกในวันที่ ๑ กค ๖๔ เป็นวัคซีนที่รัฐจัดสรรให้แก่คนสูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป
 
หรือไม่ก็ต้องมี ๗ โรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้วัคซีน
 
ประเด็นก็คือ นายธนาธรเอาสิทธิ์อะไรไปฉีดวัคซีนในเวลาที่คนทั้งประเทศที่อายุต่ำกว่า ๖๐ ปี ยังไม่ได้ฉีด
 
เรื่องเหล่านี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?
 
ตอบ :
 
คุณน่าจะไปถามพวกสาวก ๓ กีบ เขาดูนะว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของผู้นำของพวกเขาอย่างไร
 
แต่ถ้าจะถามฉัน ก็ต้องตอบว่า
 
คุณจะไปเอาอะไรกับเด็กเลี้ยงแกะ ที่ชอบปั้นน้ำให้เป็นตัว ชอบประดิษฐ์ถ้อยคำที่ฟังแล้วดูดี แต่ไม่มีความจริง อีกทั้งตัวเองก็มีปกติชอบพูดโกหกจนตนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้ว
 
อย่าไปวิตกกังวลอะไรเลย คงไม่เกินปี ๖๕ นี้ดอก ที่พวกนี้จะต้องรับผลกรรมที่ก่อไว้กับบ้านเมือง
 
แต่งานนี้ก็ต้องให้เครดิษท่าน ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ที่ช่วยนำข้อมูลนี้มาเปิดเผยให้สังคมรับรู้
 
พุทธะอิสระ
 

——————————————–

Question and answer

January 9, 2022
 
Won’t you express some views on Mr. Thanathorn’s secretly getting vaccinated with the AstraZeneca vaccine he has always devalued? The first shot of the COVID vaccine he got was manufactured by Siam Bioscience. Siam Bioscience was one of the royal projects initiated by King Rama IX, whom Mr. Thanathorn and his group have always criticized.
 
And the worst fact is the first shot that Mr. Thanathorn got on July 1, 2021, was the vaccine that the government had allocated for people aged over 60 years old, or people with seven chronic diseases.
 
The point is how could he get vaccinated while people aged below 60 could not get the vaccine.
 
What do you think about this?
 
Answer :
 
You may ask the followers of the three-fingered salute group what they think about their leader’s behavior.
 
But if you ask me, this is my answer.
 
What would you expect from “the shepherd’s boy” who likes to make up stories and conceive beautiful, but untrue words? He usually likes that he believes what he said is true.
 
Don’t worry. Within 2020, these people will receive the bad outcomes they have done with the country.
 
Dr. Arnon Sakvoravit who exposed the information to society should get the credit for this.
 
Buddha Isara