หากเราไม่กินเหล้า ไม่ดูดบุหรี่ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสังคม ควรจะทำอย่างไร? 19ธ.ค.2564

0
1
หากเราไม่กินเหล้า ไม่ดูดบุหรี่ มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าสังคม ควรจะทำอย่างไร?
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
ตอบ :
 
ไม่เห็นจะมีอุปสรรคตรงไหน
 
ฉันจำได้ว่า สมัยเรียนวัยรุ่นก็มีเพื่อนๆ กินเหล้า ดูดบุหรี่มากมาย แต่ฉันก็ไม่เคยดื่มเหล้า ไม่เคยดูดบุหรี่
 
เวลาเพื่อนๆ ชวนไปเที่ยวบ้าน ตั้งวงกินเหล้า เราก็เข้าครัวไปช่วยเขาทำกับข้าว หรือไม่ก็นั่งกินแต่กับข้าวและน้ำอัดลมจนได้รับฉายาว่า ตัวกินกับ
 
แต่เพื่อนๆ ก็ชอบที่จะชวนเรา เพราะเวลามันเมา มันก็ต้องพึ่งเรา พามันกลับบ้าน
 
ปัจจุบันเพื่อนพวกนั้นบางคนก็หนีตายกันไปหลายคนด้วยโรคดีซ่านบ้าง โรคตับแข็งบ้าง หรือไม่ก็ติดเหล้าจนตาย
 
ฉะนั้นการที่เราจะคบใครเป็นเพื่อน หรือเพื่อนจะคบกับเรา เหล้ายามิได้เป็นเครื่องจูงใจ แต่น้ำใจ จริงใจ ความเสมอต้นเสมอปลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังต่างหากเล่า ที่จะดึงดูดให้คนเป็นเพื่อนกัน
 
ซึ่งหากจะเลือกเพื่อนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 
************************************
 
1. มิตรมีอุปการะ เป็นมิตรมีใจดี มี 4 ลักษณะ คือ
– ปกป้องเพื่อนมิให้เป็นผู้ประมาทหรือปกป้อง และช่วยเหลือเพื่อนที่กระทำผิดในความประมาท
– ปกป้องทรัพย์ของเพื่อนได้
– สามารถพึ่งพาอาศัยได้เมื่อยามทุกข์หรือมีภัย
– เมื่อมีกิจร่วมกันกับเพื่อน ผู้นั้นยินดีต่อการออกทรัพย์เท่ากันหรือมากกว่า
 
2. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นมิตรมีใจดี มีลักษณะ 4 ประการ คือ
– บอกสิ่งที่เพื่อนควรรู้แก่เพื่อน เรื่องที่เป็นความลับของตนที่ไม่สามารถบอกแก่ผู้อื่นได้ แต่สามารถบอกแก่เพื่อนของตนได้
– เก็บรักษาความลับของเพื่อนได้ ย่อมรักษาความลับของเพื่อนเพื่อไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้
– ไม่ละทิ้งเพื่อนในยามทุกข์ หรือ ในยามประสบอันตราย
– สามารถสละความสุข และชีวิตของตนเพื่อความสุข และชีวิตของเพื่อนได้
 
3. มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะ 4 ประการ คือ
– ห้ามเพื่อนมิให้ประพฤติในความชั่ว
– แนะนำให้เพื่อนประพฤติอยู่ในความดี
– ให้รู้ในสิ่งที่เพื่อนยังไม่เคยรู้ และช่วยอธิบายให้เข้าใจ
– บอกทางสวรรค์ให้มิตร ด้วยการแนะนำ และอธิบายให้เพื่อนทั้งหลายกระทำกรรมดีแล้วย่อมเกิดในสวรรค์
 
4. มิตรมีความรักใคร่ เป็นมิตรมีใจดี มีลักษณะ 4 คือ
– ไม่ยินดีกับความเสื่อมของเพื่อน
– ยินดีในความเจริญของเพื่อน
– ห้ามปรามคนที่นินทาหรือติเตียนเพื่อน หรือช่วยแก้ต่างให้
– ยินดี และส่งเสริมผู้ที่สรรเสริญเพื่อน
 
************************************
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
If we do not drink any alcoholic beverage or smoke, would it be a barrier to socializing with other people? What should we do?
December 19, 2021
Answer :
 
I do not think it is any barrier to socializing.
 
I remember when I was a teenager. I had friends who drank alcoholic beverages and smoke, but I never drank liquor or smoked.
 
When they invited me to their home and drank alcoholic beverages, I went to help them cook food or just ate side dishes and drank soft drinks. So, my friends called me a side dish eater.
 
However, my friends still liked to invite me to join, because when they were drunk, I could help take them home.
 
Nowadays, those friends are dead of jaundice, cirrhosis of the liver, and alcoholism.
 
Therefore, making friends or becoming friends with anybody does not depend on alcoholic beverages, but sincerity and consistency both in front of us and behind us are things that make people friends.
 
According to Buddhism, we should become friends with people with the following characteristics.
 
************************************
 
1. Helpful and kind friends with four characteristics
– Prevent friends from being carelessness and protect and help friends who did wrong things because of carelessness
– Protect friends’ money
– Be dependable in need and in danger
– Be willing to pay equal or more when doing anything together
 
2. Friends who are through good times and bad times, with four characteristics
– Tell things that friends should know and tell their secrets
– Keep their friends’ secrets
– Do not leave when their friends are in difficulty or danger
– Can abandon their happiness and their lives for their friends’ happiness and lives
 
3. Friends who recommend good advice, with four characteristics
– Advise friends not to avoid bad actions
– Recommend friends meritorious deeds
– Tell and explain what friends do not know
– Recommend path towards heaven
 
4. Loyal and kind friends with four characteristics
– Do not rejoice in friends’ disgrace
– Rejoice in friends’ prosperity
– Stop other people from criticizing friends or help defend friends
– Feeling pleased and agreeable when other people praise their friends
 
************************************
 
Buddha Isara