ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง 18ธ.ค.2564

0
13
ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทะนง
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
คนโกงชาติ โกงแผ่นดินได้รับการลดโทษแบบที่ใครๆ ก็มิอาจคาดคิดว่าอย่างนี้ก็ได้หรือ
 
คนโกงภาษี โทษ ๘ ปีเศษอย่างนี้ก็ได้หรือ
 
สิ่งเหล่านี้มันสร้างความรู้สึกเคลือบแคลง ผิดหวังให้แก่ประชาชนผู้อยากเห็นความเด็ดขาดจริงจัง ชัดเจน สาสมตามสภาวะอารมณ์ที่แต่ละคนมี
 
แต่ทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวง ล้วนเป็นวิถีแห่งโลก ที่เหมือนโรงละคร ที่ดูยอกย้อน ซึ่งมีทั้งบทและตอนที่เร้าใจ สุข ทุกข์ระทม อันเราทุกคนล้วนเป็นผู้เล่น
 
ส่วนผู้กำกับนั้นเล่า คือ ผลที่เรากระทำหรือกรรมของเรานั่นเอง
 
เมื่อถึงคราวที่ต้องใช้เวร ใช้กรรม ใครก็ช่วยมิได้ ส่วนจะใช้มากใช้น้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย
 
หากทำให้ชีวิตมีเป้าหมาย มีอุดมการณ์ที่ชัดเจน ตั่งมั่นโดยไม่หวาดหวั่น ไม่ท้อถอย
 
ซึ่งไม่ว่าชีวิตนี้จะประสบพบเจอสถานการณ์ใด ดีหรือร้าย ก็ต้องไม่เรรวน พะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เคืองแค้นน้อยใจ ในโชคชะตา ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป
 
หากมีหลักคิดได้เช่นนี้ ไม่ว่าเรื่องใดที่เราทำ คำใดที่เราพูด สูตรใดที่เราคิด จากพื้นฐานของอุดมการณ์ที่มั่นคง
 
อะไรก็จะมาทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้
 
แม้ผลจากเรื่องที่เราทำ คำที่เราพูด สูตรที่เราคิด มันจะไม่ได้ดังมุ่งหวัง ก็มิได้ให้เราสะดุ้งกลัว หวั่นหวาด
 
เมื่อคิดจะทำ ก็จงอย่าเสียใจต่อผลกรรมที่จะตามมา
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Let me suffer if it has to be. Let me get through it with bravery.
December 18, 2021
 
People who corrupted the national budget have received jail term reductions, which no one has ever imagined possible.
 
Could people who evaded tax get only eight years of imprisonment?
 
These have caused doubts and disappointment among people who wish to see decisiveness, seriousness, and clarity based on their emotions.
 
These are just worldly matters like a delusive drama with exciting, happy, and suffering chapters in which we are actors and actresses.
 
Directors are our deeds or our karmas.
 
When it is time to pay for our sins, nobody can help us. How much we pay depends on the causes and factors.
 
We shall live a purposeful life with clear principles and remain unwavering and hopeful.
 
Whether our life encounters good or bad situations, we will not waver.
 
The bad luck we face will never let us down.
Once we have to pass away because of this, we will never regret it.
 
If we have such a principle, what we do, say, and think originates from well-established principles, nothing can move us.
 
Although outcomes from what we did, said, and thought may not turn out as we wish, we will not be afraid.
 
When we have decided to take action, please do not regret what shall follow.
 
Buddha Isara