ไม่รู้ว่าคนในยุคปัจจุบันจะเข้าใจไหม 17ธ.ค.2564

0
26
ไม่รู้ว่าคนในยุคปัจจุบันจะเข้าใจไหม
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
“ทุกชีวิต เป็นสุข และผูกพัน
ด้วยแบ่งปัน รักเผื่อ เอื้อไมตรี
น้ำใจคน เลี้ยงสังคม ให้สุขขี
ชุบชีวี อิ่มสุข ได้ทุกคน”
พุทธะอิสระ
——————————————–
Not sure whether people nowadays would understand
December 17, 2021
“Everybody is happy and emotionally attached
With sharing, love, and goodwill
Kindness contributes to a happy society
So that everybody is happy”
Buddha Isara