ถามมา ตอบไป 15ธ.ค.2564

0
60
ถามมา ตอบไป
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหามิติต่างๆ ได้หรือไม่?
 
ตอบ :
 
ที่จริงไม่ต้องถึงนักวิทยาศาสตร์ดอก เราท่านทั้งหลายก็สามารถค้นหามิติอื่นๆ ได้
 
เริ่มต้นจากการทดสอบดู และสังเกตช่องว่างระหว่างลมหายใจเข้า เมื่อหายใจเข้าสุดแล้ว และเมื่อหายใจออกสุดแล้วลองสังเกตดูว่า มีช่องว่างปรากฎอยู่หรือไม่
 
ดูลมหายใจเข้าแล้วสังเกตดูหลังจากลมเข้าสุดแล้ว
 
ดูลมหายใจออกแล้วสังเกตดูหลังจากลมออกสุดแล้ว
 
ทำอยู่เช่นนี้จนรู้ถึงซึ่งสภาวะที่อยู่ท้ายลมหายใจเข้าและออกจนจิตจดจ่อ ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่อยู่ท้ายลมนั้น
 
แล้วคุณจะได้ไม่ต้องมาไล่ถามใครๆ ว่า
 
เราจะค้นหามิติต่างๆ ได้อย่างไร
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–