หรือว่า ประเทศนี้จะอยู่รอดได้ด้วยการตั้งบ่อนการพนัน 11ธ.ค.2564

0
16
หรือว่า ประเทศนี้จะอยู่รอดได้ด้วยการตั้งบ่อนการพนัน
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
ตั้งแต่ประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี ๖๐ มา คนไทยเพิ่งเห็นนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลสามัคคีร่วมมืออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดูช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดี
 
แต่อนิจจาการร่วมมือกันในครั้งนี้ดันกลายเป็นการสนับสนุนให้เปิดบ่อนการพนัน เหตุแห่งความฉิบหายไปเสียนี่
 
ทั้งที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศนี้เกิดสารพัดปัญหาที่ต้องการความร่วมไม้ร่วมมือ จากนักการเมืองทุกฝ่ายเพื่อช่วยแก้ปัญหา บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน
 
แต่สิ่งที่สังคมได้รับรู้ก็คือ การแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันจนชาวบ้านมุ่งหวังอะไรแทบจะไม่ได้
 
แต่พอมีเรื่องการตั้งบ่อน นักการเมืองทั้งสองฝ่ายกลับมาร่วมมือกันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
 
นี่ขนาดยังไม่ตั้งบ่อนนะ ยังสามารถสลายฝั่ง สลายฝ่ายนักการเมืองได้ ถึงขนาดนี้
 
ถ้าบ่อนตั้งสำเร็จประเทศนี้คงจะไม่มีฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแน่แท้
 
คงจะมีแต่ฝ่ายบ่อนเหนือ บ่อนใต้ บ่อนตะวันออก บ่อนตะวันตกหละพี่น้องเอ่ย
 
ก็ยากจะฝากให้นักการเมืองคิดวิธีรับผิดชอบต่อปัญหาสังคมที่มันจะติดตามมาจากการเปิดบ่อนเสรีด้วยนะ
 
ปัจจุบันแค่หลบๆ แอบๆ ก็สร้างปัญหามากมาย จนเป็นผลกระทบเป็นวงกว้าง
 
หากเปิดบ่อนเสรี ก็ไม่รู้ว่าปัญหาจะตามมาอีกมากขนาดไหน
 
นักการเมืองคนใดที่สนับสนุนให้เปิดบ่อน คือ อบายมุข เหตุแห่งความฉิบหาย
 
หากเกิดผลกระทบกับผู้คนในสังคมก็ควรจะคิดหาวิธีรับผิดชอบเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–
 
Or this country will survive by having casinos?
December 11, 2021
 
Since Thailand has promulgated the Constitution of Thailand B.E. 2560, Thai people have just seen politicians of the opposition and the government join hands for the first time. It seems a pleasing story.
 
Unfortunately, this collaboration is the support for opening casinos, a cause of the catastrophe.
 
In the past, this country has gone through various problems that need collaborations from politicians of all sides to solve problems for the Thai people.
 
What society has witnessed is disharmony, which is hopeless for the people.
 
But the issue of opening casinos can miraculously make politicians of both sides collaborate.
Even when casinos are not yet open, both sides of politicians can collaborate this much.
 
If casinos are successfully open, this country certainly has no opposition and government sides.
 
Brothers and sisters, we shall see only northern, southern, eastern, and western casinos.
 
It is also hard for politicians to be responsible for social problems resulting from having legal casinos.
 
Nowadays, hidden gambling has caused various problems with a vast social impact.
 
Once casinos open, we cannot imagine how many problems will follow afterward.
 
Any politician who supports the opening of casinos, a cause of the catastrophe, should seek ways of responsibility when there is an impact on people in society.
 
Buddha Isara