ถามมา ตอบไป 27พ.ย.2564

0
45
ถามมา ตอบไป
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
นั่งสมาธิแล้วคนอื่นมารบกวน จนทำให้เราสะดุ้ง เช่นนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง
 
ตอบ
 
สมาธิ คือ การทำให้มีอารมณ์เดียว และเมื่อใดผู้ต้องการสมาธิเกิดสารพัดหลากหลายอารมณ์ เช่นนี้เรียกไม่ได้เลยว่า จะเป็นสมาธิ
 
แม้สมาธิขั้นต่ำสุดจะต้องผ่านอารมณ์ ๕ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะมีอารมณ์ครบทั้ง ๕ อย่างเลยก็ตามที
 
อารมณ์ ๕ อย่างนั้นคือ
 
วิตก คือ การตรึก นึกคิด ในกรรมฐานที่กำลังเจริญ
 
วิจารณ์ คิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญในอารมณ์ที่กำลังปรากฏ
 
ปิติ คือ อารมณ์ความอิ่มอกอิ่มใจที่ห่างไกลจากอารมณ์อกุศลทั้งปวง
 
สุข ความพึงพอใจ ปลาบปลื้มใจจนน้ำหูน้ำตาไหล
 
เอกัคคตา คือ มีอารมณ์เดียวที่มั่นคงอยู่กับองค์กรรมฐานที่เจริญอยู่
 
อารมณ์ทั้ง ๕ ดังกล่าวล้วนเป็นฝ่ายกุศล เช่นนี้ สมาธิ จึงเรียกได้อีกอย่าง คือ การมีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่แต่ในอารมณ์ที่เน้นฝ่ายกุศลเท่านั้น
 
เหล่านี้คือการเข้าถึงสมาธิขั้นต่ำที่เรียกว่า ปฐมฌาน ส่วนสมาธิขั้นสูงขึ้นอันได้แก่
 
ทุติยฌาน ( ฌานที่ 2 ) ประกอบด้วย ปิติ สุข เอกัคคตา
 
ตติยฌาน ( ฌานที่ 3 ) ประกอบด้วย สุข เอกัคคตา
 
จตุตถฌาน ( ฌานที่ 4) ประกอบด้วย อุเบกขา เอกัคคตา
 
พอถึงจตุตถฌาน ( ฌานที่ 4) อันมีอารมณ์เดียวแล้วจึงถือว่าเป็นสมาธิที่สมบูรณ์
 
ส่วนที่ถามมาว่า ขณะทำสมาธิแล้วมีคนรบกวนจนสะดุ้งจะมีผลเสียอย่างไร
 
ตอบ ก็แค่หงุดหงิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–