ถามมา ตอบไป 26พ.ย.2564

0
30
ถามมา ตอบไป
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
ผมสงสัยว่าทำไมอารมณ์จึงเป็นปัญหาของการพัฒนาของมนุษย์
 
ตอบ
 
เรื่องมันง่ายๆ หากเรามีสติปัญญา รู้จักสังเกตก็จะเห็นว่า ผู้ที่ถูกอารมณ์ครอบงำมักจะก่อปัญหาให้แก่ตนเองและผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
 
ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์รัก โลภ โกธร หลง อิจฉา ริษยา อาฆาต พยาบาท ใจแคบ เห็นแก่ตัว ฟุ้งซ่าน หงุดหงิด รำคาญ วิตกกังวล จับจด
 
ผู้ใดที่ถูกอารมณ์ดังกล่าวมานี้ครอบงำ อย่าว่าจะทำอะไรให้ได้ประโยชน์แก่ใครๆ เลย แค่จะเอาตัวรอดก็ยากลำบากแล้ว
 
ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาจิตขั้นสูง คงจะมุ่งหวังความสำเร็จความเจริญยาก
 
ในโลกแห่งสมมุติ อารมณ์อาจจะเป็นดุจดังเครื่องกระตุ้น เครื่องผลักดัน ให้การงานเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ
 
แต่ในขณะเดียวกันหากเราโง่ จนถูกอารมณ์ครอบงำ อารมณ์นั้นนั่นแหละที่เป็นตัวการในการทำร้ายทำลายทั้งการงานและผู้กระทำการงานเองด้วย
 
แต่หากจะว่ากันถึงโลกแห่งปรมัติ อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กุศล หรืออารมณ์อกุศล หรืออารมณ์เฉยๆ ที่เรียกว่า อัพยากฤต
 
ในวิถีการพัฒนาจิตเพื่อเข้าสู่โลกแห่งปรมัติ ผู้ใดหากต้องการพัฒนาจิตเข้าสู่โลกปรมัติจำเป็นอย่างยิ่งในการวาง ว่าง อารมณ์ทุกชนิดจนจิตเป็นอิสระ
 
ด้วยบทโศลกที่เคยเขียน เอาไว้ว่า
 
คนฉลาดใช้กิเลส
 
คนโง่ โดนกิเลสใช้
 
พุทธะอิสระ
 
—————————————
Question and Answer
November 26, 2021
 
I wonder why emotions are an obstacle to the development of human beings?
 
Answer :
That is easy. If we have the wisdom to observe, we will see that people obsessed with emotions always cause problems to themselves and other people.
 
Whether it is the emotion of love, greed, anger, delusion, jealousy, malice, stinginess, selfishness, flightiness, frustration, annoyance, worry, or haphazardness
 
People obsessed by such emotions cannot help anybody; needless to say to survive themselves and talk about any high level of mental development which will be hard for them to achieve.
 
In the hypothetical world, emotions help stimulate and motivate career advancement and success.
 
For foolish people dominated by emotions, the emotions will destroy both the works and the people who do it.
 
Talking about the ultimate world, to develop one’s mind to attain the ultimate world, one must practice letting go of all emotions, whether it is meritorious, sinful, or mediocre until one can liberate themselves from emotion.
 
Like the proverb, I have written
 
The wise uses defilements.
 
The fool is used by defilements.
 
Buddha Isara