ยาเสพติดสารพัดยี่ห้อว่ามีโทษมากแล้ว ยังมีโทษน้อยกว่าการเสพติดอารมณ์ซะอีก 24พ.ย.2564

0
62
ยาเสพติดสารพัดยี่ห้อว่ามีโทษมากแล้ว ยังมีโทษน้อยกว่าการเสพติดอารมณ์ซะอีก
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
สารพัดโทษ ที่เกิดจากยาเสพติด
 
ยังไม่เท่าการเสพติดอารมณ์
 
การติดสารเสพติดทุกชนิด อย่างเลวก็มีโทษแค่ชาตินี้ แต่การเสพอารมณ์นั้นมีโทษถึงข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียว
 
ผู้ที่เสพติดและหมกมุ่นอยู่กับสารพัดอารมณ์ ย่อมเป็นผู้พัฒนายากยิ่ง ด้วยเพราะวิถีแห่งธรรมสัจจะ จักต้องทำตัว ทำใจ ให้ห่างไกลจากโลกแห่งมายา ที่ตลบอบอวนหมุนวนไปด้วยพายุแห่งอารมณ์ที่ถาโถม ครอบงำผู้คนอยู่ในปัจจุบัน
 
เราท่านทั้งหลายคงคุ้นชิน ได้ยินคำเตือนถึงอันตรายของยาเสพติดกันอยู่บ่อยครั้ง
 
แต่เราไม่ค่อยจะได้ยินคำเตือนถึงอันตราย เภทภัยที่เกิดจากสารพัดอารมณ์กันเลย ทั้งที่แท้จริงแล้ว ยาเสพติด สารเสพติด มันให้โทษก็แต่เฉพาะชาตินี้
 
แต่ผู้ที่หมกมุ่นตกเป็นทาสของอารมณ์จะต้องได้รับโทษทัณฑ์ข้ามภพข้ามชาติ
 
อีกทั้งผู้ที่เสพติดอารมณ์ก็ยากที่จะพัฒนาไปสู่วิถีแห่งความดับเย็นได้ยากยิ่ง
 
มนุษย์และสัตว์ผู้ปรารถนาการพัฒนาขั้นสูงสุด จึงจำเป็นจะต้องสำรวม สังวร ระวัง มิให้ตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งปวง
 
หาไม่แล้วสารพัดอารมณ์เหล่านั้น จะนำพามหาภัยอันใหญ่หลวง มาทำร้ายทำลายตนเอง ทั้งในปัจจุบันและภาพชาติต่อๆ ไปเลยทีเดียว
 
ฉะนั้นในแต่ละวัน ควรหาเวลาละวางอารมณ์กันเสียบ้าง โทษภัยทั้งหลายจักบรรเทาเบาบางลงในที่สุด
 

พุทธะอิสระ

 

—————————————

 
Various highly perilous narcotic drugs are still less harmful than addiction to emotions.
November 24, 2021
 
Multiple negative impacts from narcotic drugs are still less than that of emotional addiction.
 
Addiction to narcotic drugs is harmful only for this life, but addiction to emotions is perilous for the next life.
 
People addicted to and obsessed with various emotions are hard to be developed.
 
In the path of the noble truths, we must physically and mentally distance ourselves from the world of illusion, in which people are bombarded and dominated by storms of emotions.
 
All of us may have often heard of warning of the danger of narcotic drugs.
 
However, we hardly hear of warning of peril from multiple emotions. Narcotic drugs and narcotic substances are only harmful to this life.
 
Nevertheless, people who are obsessed and become slaves of emotions must be punished in their next lives.
 
In addition, people who are addicted to emotions are extremely hard to develop themselves towards the path to defilement cessation.
 
Human beings and animals that aim for the ultimate self-development must abstain from falling as slaves of emotions.
 
Otherwise, those emotions would bring about tremendous peril to destroy both their present and next lives.
 
As a result, each day, we should find time to abandon emotions to lessen all kinds of peril.
 
Buddha Isara