ขอแสดงความอาลัยแด่ อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์

0
3
ขอแสดงความอาลัยแด่ อาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ไม่คิดว่าบุรุษผู้เสียสละความสุขส่วนตน ผู้มีชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่การกระทำที่คุณให้แก่ชาติประชาชน มันยิ่งใหญ่เสียจนคนผู้ร่วมสู้ ร่วมสร้าง ร่วมอุดมการณ์มิอาจจะลืมเลือน
หลายสิ่งที่อาจารย์สมเกียรติ ทำให้กับบ้านเมืองนี้ คนไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระลึกได้เสมอ แม้จะไม่ได้สนิทกันมากนัก แต่พุทธะอิสระก็ยอมรับว่า ทุกครั้งที่มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลายต่อหลายครั้ง ทำให้สัมผัสได้ว่า
อาจารย์สมเกียรติ เป็นคนมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ห่วงใยประชาชน ความคิดอ่านของท่านเรียบง่าย ใสซื่อ แต่ลุ่มลึกจับต้องได้
มาวันนี้ ท่านได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับ พักผ่อนให้สบายเถิดอาจารย์สมเกียรติ ไม่ต้องห่วงใยใดๆ แก่คนที่อยู่เบื้องหลัง
พวกเราขอให้สัญญาว่าจะ ยืนหยัดต่อสู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จนตัวตาย
พวกเราจะไม่ทิ้งอุดมการณ์ที่มี และจะทำสิ่งที่อาจารย์ทำค้างไว้ให้สำเร็จ
จงไปสู่สุคติ รอดูพวกเราต่อสู้เพื่อบ้านเมืองสืบไป
บุญกุศลใดที่พวกเราได้เพียรกระทำมาตลอด ขอจงเป็นเดชะ พลวปัจจัย ส่งผลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เทอญ
จุติ จุตัง อะระหัง จุติ
พุทธะอิสระ