ถามมา ตอบไป

0
8
ถามมา ตอบไป
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
คิดบวกมากๆ จะดีกับตัวเราไหม ?
ตอบ:
การคิดบวก ถือเป็นเรื่องดีเฉพาะกับบางอารมณ์ บางเหตุการณ์ แต่มันจะไม่ดีเอามากๆ กับความจริง เรื่องจริง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเรียนรู้ศึกษาสัจจะธรรม
ด้วยเพราะหากคิดบวกในทุกเรื่อง มันจะทำให้เราไม่ขวนขวายค้นหาสาเหตุ แห่งความจริงในอารมณ์นั้นๆ เหตุการณ์นั้นๆ จนทำความจริงในเรื่องและอารมณ์นั้นๆ ถูกละเลยบิดเบือน
ซึ่งอาจจะเป็นการสะสมความผิดพลาด เกิดความเสียหายใหญ่หลวงมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น เห็นเด็กขโมยมะม่วง เจ้าของคิดบวก ว่าไม่เป็นไร แบ่งๆ กันกิน ส่วนเด็กวันนี้ขโมยมะม่วงได้ โดยไม่มีใครว่า
วันต่อมาเขาย่ามใจ คิดการใหญ่ขโมยเครื่องยนต์สูบน้ำ สำหรับรดต้นมะม่วง และสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ ต้องรับโทษติดคุก ติดตะราง
เหตุการณ์ดังกล่าวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากวันนั้น เจ้าของมะม่วงไปบอกผู้ปกครองเด็ก หรือเข้าไปตักเตือนเด็กที่ขโมยมะม่วง ให้รู้ว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควร
หรือถ้ายากจะคิดบวกมากขึ้น ก็ลองสืบค้นดูว่า ฐานะทางบ้านของเด็กเป็นอยู่อย่างไร ทำไมถึงต้องมาลัก มาขโมย
เช่นนี้จึงถือว่า การคิดบวกอันประกอบไปด้วยความพากเพียร มีเมตตา กรุณา จึงจะถือว่าสมควรยิ่งกับสังคมปัจจุบัน
พุทธะอิสระ
——————————————–