กลับถึงวัดอย่างปลอดภัยแล้วจ้า

0
38
กลับถึงวัดอย่างปลอดภัยแล้วจ้า
๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
ขอบคุณลูกหลานจิตอาสาทุกคน ที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตน แบ่งปันให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในทุกๆ จังหวัด
หากแผ่นดินนี้ไม่มากมีด้วยน้ำจิตน้ำใจดังที่เห็น
พวกเราคงจะก้าวข้ามสถานการณ์ที่สุดจะยากลำบากนี้ไปไม่ได้ บ้านเมืองเรามีแต่คนจิตใจดี ชอบที่จะให้ไมตรีแก่เพื่อนร่วมแผ่นดิน
ยามใดที่ผู้คนประสบภัย คนไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งกัน
ขอบคุณ ขอบใจ อนุโมทนา แด่บรรดาลูกไทยผู้มีน้ำใจทุกท่าน
วันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม ๖๔ จะนำข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมข้าวสุก ขนมสด ไปแจกผู้ประสบภัย ที่ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประมาณ ๘๐๐ หลังคาเรือน
– พุคา ๔๘๒ ครัวเรือน
– บ้านคลอง ๑๑๘ หลังคาเรือน
– หมู่ ๑ มะขามเฒ่า ๙๖ หลังคาเรือน
– หมู่ที่ ๒ มะขามเฒ่า ๘๗ ครัวเรือน
– หนองกระเบียน
พุทธะอิสระ
————————————————