ขอแก้ข่าวหน่อย

0
3
ขอแก้ข่าวหน่อย
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔
มีผู้นำชื่อฉันไปอ้าง ระดมคนเพื่อไปรอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเสด็จโรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวโรกาสวันมหิดลในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
ฉันได้สอบถามไปยังราชสำนัก ได้รับแจ้งกลับมาว่าสถานที่ในโรงพยาบาลนั้นคับแคบ อาจไม่สามารถรักษาระยะห่างและไม่เอื้อต่อมาตรการป้องกันโรคโควิดระบาดได้ ถ้าหากประชาชนไปกันมากจะแออัด
อาจจะนำมาซึ่งข้อโจมตีของพวกที่จ้องทำร้ายสถาบันอยู่แล้ว
ด้วยอุปสรรคและเหตุผลดังกล่าว พุทธะอิสระจึงขอชี้แจง แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า
หากท่านทั้งหลายจะไปถวายการต้อนรับ ก็คงทำได้แค่เฝ้าอยู่สองข้างถนน รอขบวนเสด็จผ่าน แต่ไม่อาจจะเข้าไปในสถานที่จัดงานได้
เพราะจะเป็นอันตรายต่อพระพลานามัยของพระองค์ท่าน และของประชาชนด้วยกันเองด้วย
จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตน
ส่วนที่ถามเข้ามาว่า พุทธะอิสระ จะไปด้วยหรือไม่
ตอบว่า ไม่สะดวก ด้วยเพราะปัญหาสุขภาพ
พุทธะอิสระ
————————————————-