เรื่องที่ทำ คำที่พูด สูตรที่คิด ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ

0
9
เรื่องที่ทำ คำที่พูด สูตรที่คิด ทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
จิตมีหน้าที่รับ จำ รู้ คิด
ไม่ว่าจะคิดดี จะพูดดี ทำดี อย่างไร
จิตนี้ก็มีหน้าที่รับเอามา จำเอาไว้ จะรู้อยู่หรือไม่ก็ตาม สุดท้ายก็นำมาคิด ถ้าคิดแล้วจบก็ดีไป
แต่ถ้าคิดแล้วยังไม่จบ สิ่งที่คุณจะได้พบ คือ การชดเชย ชดใช้ มีราคาที่ต้องจ่ายออกไป
จะจ่ายด้วยวัตถุ หรือจ่ายด้วยอารมณ์วิตกกังวล ทุรนทุรายทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นแหละ คือสิ่งที่เป็นราคาที่คุณต้องจ่าย
ยิ่งถ้าพูดไม่ดี ทำไม่ดี คิดไม่ดี
จิตนี้ก็จะทำหน้าที่รับเอาอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ จำอารมณ์ที่ไม่ดีเอาไว้ รู้ในอารมณ์ที่ไม่ดี และนำเอาอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นมาครุ่นคิด ซึ่งถ้าหากคิดเป็น มันคิดแล้วจบ ก็ดีไป
แต่ในขณะที่คิดนั้น ก็ต้องจ่ายไปเรื่อยๆ จนกว่าจะคิดจบ พบทางออก
และถ้าหากขณะคิด ก็มีราคาที่ต้องจ่าย ถึงจะยังไม่จบก็ตาม
เมื่อพยายามครุ่นคิดเท่าไหร่ ก็ยังหาทางจบไม่ได้
เช่นนี้แหละ คือมูลค่าราคาที่จะต้องจ่าย ถ้ายิ่งนาน ก็ยิ่งแพงแสนแพง เพิ่มขึ้นเป็นดินพอกหางหมูเลยทีเดียวล่ะ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ภาพเหตุการณ์เหล่านี้ ล้วนผ่านกระบวนการรับ จำ รู้ คิด มาแล้วทั้งนั้น จึงปฏิเสธที่จะจ่ายชดเชย ชดใช้ใดๆ ไม่ได้เลย
ส่วนจะชดเชย ชดใช้ด้วยอะไร ราคาเท่าไหร่ นั่นมันก็ขึ้นอยู่ที่ผลแห่งการรับ จำ รู้ คิดแบบผิดๆ ว่าจะผิดไปนานแค่ไหน
เหตุการณ์เหล่านี้ มีมูลค่าที่ทุกคนจะต้องจ่ายทั้งนั้น
ไม่ว่าสีอะไร ฝ่ายไหน อยู่ข้างใคร ทุกคนล้วนต้องจ่ายในราคาที่แพงมาก แพงน้อย แล้วแต่วิธีคิดและการกระทำ
และตอนนี้ ผู้ที่ยัดเยียดกระบวนการรับ จำ รู้ คิด หลายคนก็กำลังจ่ายอยู่ในคุกบ้าง อยู่ต่างแดนบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากไหน หากจิตนี้รับมาอย่างไม่มีสติควบคุม จำมาอย่างไม่มีสติปัญญาพิจารณา รู้มาแบบชนิดไม่ใคร่ครวญ แล่วก็คิดในตรรกะที่ผิดๆ ซ้ำๆ ซากๆ
ด้วยพฤติกรรมดังกล่าว ล้วนมีราคาที่ต้องจ่ายแพงๆ กันทั้งนั้น
ตอนทำ ก็ไม่รู้จักคิด
พอต้องถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย ก็ออกมาโวยวายเหมือนเด็กที่ถูกแย่งของเล่น
เวรกรรม เวรกรรม
พุทธะอิสระ
————————————————–
What you did, spoke, and thought about, all have prices to pay.
August 12, 2021
Mind has duties to receive, remember, know, and think.
No matter how good you thought, spoke, and did, your minds will receive, remember, regardless of your awareness. Finally, you think about them. If you find a conclusion for your thought, it will be fine.
However, if your thinking is not over, you will have to pay for it, whether by objects or worries or physical and mental anxiety. These are prices you have to pay.
Especially when you spoke, did, and thought negatively.
Your mind will receive bad emotion, remember bad emotion, perceive bad emotion, and think about bad emotion. If you are capable of thinking and find a conclusion to your thought, it is fine.
But while you continue to think, you will have to continue to pay, until you finish your thinking and find a solution.
While you are thinking, there is price to pay, though it is not yet over.
When you try to contemplate and cannot find the ending.
As such, price you have to pay will be extremely high, and pile up.
Like following example
These event pictures resulted from mind procedure of receiving, remembering, knowing, and thinking of these people. So, they cannot deny that they have to pay.
Whether they have to compensate with what and at what price depends how long they will receive, remember, know, and think in the wrong way.
These incidents all have prices to pay.
Whether they are in which colors, which parties, and with whom they are, they all have to pay a lot or a little, depending upon their thoughts and actions.
Right now, those who instigated procedure of receiving, remembering, knowing, and thinking are imprisoned or overseas.
No matter how powerful they are, if their minds have received things without consciousness, and have no wisdom to scrutinize things or have repeatedly thought with wrong logic, they all have expensive prices to pay.
They did not think thoroughly before doing.
When they were fined for damages, they screamed like children whose toys have been snatched.
Such drama.
Buddha Isara