สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

0
99

บทความ

สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

สุขสันต์วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ 010159

 

อัปปะมัตโต หิ ฌายันโต ปัปโปติ วิปุลัง สุขัง
ผู้ไม่ประมาท ระลึกรู้อยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

 
วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

 
ขอปวงชนชาวไทยจงสุขขี

 
อย่าประมาท พลาดพลั้ง กันทั้งปี

 
ปัญญาดี มีน้ำใจ อภัยกัน

 
ปีเก่าไป ปีใหม่มา ท่านทั้งหลายเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าว่า

 
กาลเวลากลืนกินสรรพสิ่ง กัดกินชีวิตสัตว์

 
วันคืน เคลื่อนไป ชีวิตที่มีอยู่ ทำประโยชน์อะไรให้กับตน คนรอบข้าง สังคม และแผ่นดินกันแล้วหรือยัง

 
คำว่าประโยชน์คือ

 
ประโยชน์ในเบื้องต้น ได้แก่ การแสวงหาความรู้ หาเลี้ยงตัว หาเลี้ยงครอบครัว และกตัญญูต่อผู้มีคุณ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด

 
ประโยชน์ในท่ามกลาง ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ เสียสละความสุขตนเพื่อส่วนรวม และสั่งสมคุณงามความดี มีสติปัญญา

 
ประโยชน์ในที่สุด ได้แก่ การขวนขวาย สั่งสม อบรม สติปัญญา ให้ตั้งมั่น แล้วทำความเข้าใจ รู้ชัดตามความเป็นจริง จนชีวิตไม่ตกอยู่ในการครอบงำของมายาการทั้งปวง

 
เช่นนี้จึงชื่อว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ระลึกรู้อยู่ ย่อมถึงสุขอันไพบูลย์

 
เจริญธรรม เจริญสุข เจริญปัญญา ตลอดปี ๒๕๕๙

 
พุทธะอิสระ