ไหนๆ ก็เขียนถึงไสยศาสตร์ ไสยเวท และลัทธิบูชาภูติไปแล้ว (ปีชวด และ ปีฉลู)

0
13
วันนี้จึงขอนำคำบูชาเทวดาประจำปีเกิด มาให้ท่านได้ศึกษา
พุทธะอิสระ
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔
***************************************************
ปีชวด – หนู
เทวาผู้ชาย ทรงพระนาม มุสิกะ เทวะราช
ธาตุน้ำ มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นมะพร้าว หรือต้นกล้วย
(นะโม ๓ จบ)
ปวงข้าทั้งหลาย ขอน้อมบูชาองค์ท้าวจตุโลกบาล ผู้สถิตรักษาในทิศทั้ง ๔ ถวายเครื่องพลีกรรม ที่เป็นผู้มียศ รักษาโรค ผู้ปกครองเหล่าเทวา ในชั้นจาตุมหาราชิกา อันมีองค์ มุสิกะ เทวราช เทพเจ้าประจำปีหนู ผู้มีต้นกล้วย และมะพร้าว เป็นสิริ มีอิทธิฤทธิ์ควบคุมสรรพโรค ทั้งหลาย ทั้งยังควบคุมยุ้งฉาง ทะนานอาหาร ทรงทำหน้าที่อภิบาล ปกปักรักษา มนุษย์ผู้เกิดในปีชวด
ขออันเชิญเทวะบารมี จงช่วยอภิบาลดล ให้ผู้คนที่เกิดปีชวด จงมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว วรรณะผ่องใส มีสติปัญญาตั้งมั่น เจริญในกิจกรรมการงาน สำเร็จร่ำรวย รุ่งเรือง พ้นทุกข์ภัยตลอดปี และตลอดไป
สาธุ สาธุ สาธุ
***************************************************
ปีฉลู – วัว
มนุษย์ผู้ชาย พระนามว่า พญาอุสุภะราช
ธาตุดิน มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาล
(นะโม ๓ จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาลัมภะ กัปปะปุเร
เทเวนะ คุตตา อุตตุราภิทัยยา นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง
กุมาระกัสสะปะ นะลาตะธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ
มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ อุสุภะ เทวราช สัพพะสิทธิ ภะวันตุเต
ชาวเราทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องพลีกรรมบูชา ต่อท่านท้าวมหาจาตุมหาราชิกา ผู้คุ้มครองรักษาโลกมนุษย์ และเทวดาในทิศทั้ง ๔ ผู้ปกครองของท่านท้าวพญาอุสุภะราช ที่มีคุณธรรมพิเศษ คือ ความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ แข็งแรง และอดทน ทั้งยังทรงความพากเพียร พยายามเป็นเลิศ ผู้รุ่งเรือง มากไปด้วยพละกำลังและสติ
ทรงทำหน้าที่อภิบาลปกปักรักษา อุปถัมภ์บำรุง มนุษย์ผู้ที่เกิดในปีฉลู อันมีมิ่งขวัญ อยู่ที่ต้นตาลตะโหนด
บัดนี้ชาวเราทั้งหลาย ได้น้อมนำเครื่องพลีกรรมมาถวาย เพื่อขอความคุ้มครองต่อท่าน ท้าวพญาอุสุภะราช ผู้ทรงเดช ผู้วิเศษมหินทรา ด้วยเดชแห่งการบูชาครั้งนี้
ขอความผาสุก สวัสดี มีโชค กำลัง ตบะ จงบังเกิดมีแก่มนุษย์ผู้เกิดในปีฉลูทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ