ดูท่าคงจะสุดเยียวยาแล้วจริงๆ

0
3
ระยำไม่หยุด! ‘เยาวชนปลดแอก’ ปลุกม็อบจาบจ้วงสถาบัน พับจดหมายร่อนข้ามรั้ววัง
18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07:40 น. ไทยโพสต์
————————————————–
นับวันไอ้แก๊งล้มเจ้านี้ชักจะเหิมเกริม ก้าวร้าว จาบจ้วง สถาบันกันมากขึ้น
คนมีปัญญา ต้องพิจารณาให้เห็นเนื้อในของเกมครั้งนี้ของพวกล้มเจ้า ว่าพวกเขาต้องการยั่วยุ เพื่อให้เกิดความรุนแรง ยั่วยุให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังออกมาปราบ
ซึ่งพวกนี้เขาได้ตระเตรียมกองกำลังต่างชาติ เอาไว้สนับสนุนเพื่อจะทำให้เกิดสงครามกลางเมือง ให้เคียงคู่ไปกับพม่า ที่กลุ่มกองกำลังต่างๆ ของชนกลุ่มน้อย กำลังได้รับการสนับสนุน จากฝรั่งต่างด้าว ที่มีพฤติกรรมเผือกไปทั่วโลก โดยสถาปนาตนเองว่าเป็น ‘ตำรวจโลก’ และหากการออกมาชุมนุมของพวกล้มเจ้าเกิดความรุนแรง ย่อมเกิดความชอบธรรมที่ต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงอย่างที่พวกเขาต้องการ
ฉะนั้น ผู้จงรักภักดีทั้งหลาย ก็อย่าไปเติมเชื้อไฟให้แก่พวกเขา
ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เขาดำเนินการตามยุทธวิธี ที่เขาจัดเตรียมรับมือเอาไว้
พวกเราก็คอยเฝ้าดูสถานการณ์ เตรียมความพร้อมอยู่ที่บ้าน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น ไปเพิ่มภาระให้แก่พวกเจ้าหน้าที่เขาเสียเปล่าๆ
พุทธะอิสระ
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
————————————————–
Looks like they are really beyond repair.
March 19, 2021
————————————————–
Nonstop bastards! “Free Youth Group” instigated protesters against the monarchy, folding letters into paper darts and flying them over the palace’s wall.
March 18, 2021, 7:40, Thai Post
————————————————–
Increasingly, this anti-monarchy gangster has boldly and offensively defamed the monarchy.
Wise people must think about this game of the anti-monarchy group thoroughly. They aimed to arouse government officials to use forces to violently suppress.
They have got foreign armed forces to support when civil war happens, the same as those in Myanmar. Armed forces of minority groups in Myanmar have got support from the Westerners who have intervened into other countries’ internal affairs all over the world and called themselves as “global policemen”. If the anti-monarchy protests have become violent, it would be justified for foreigners to interfere as they wish.
Consequently, the royalists must not add wood to the fire for them.
Let it be duty of security officials who will take measures as they have prepared.
We should watch the situation and stay at home. Otherwise, it would just increase burden to the officials.
Buddha Isara