สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และ ๑๕๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิดทัณฑสถานโรงพยาบาลสนามราชทัณฑ์

0
5

 

วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงครัวอิ่มจัง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย และเหล่าลูกหลานชาวธรรมอิสระ ร่วมสนับสนุนข้าวกล่องจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และ ๑๕๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยโควิดทัณฑสถานโรงพยาบาลสนามราชทัณฑ์ และ โรงพยาบาลสนามมงกุฎวัฒนะ เป็นกำลังใจในวิกฤติโควิด

————————————————–
On Wednesday, June 9, 2021, Imjung Food Shops by Luang Pu Buddha Isara, Onoi Temple and disciples of Dhamma Isara gave 1,000 lunch boxes to COVID-19 patients of the Central Correctional Field Hospital and the Mongkutwattana Field Hospital and 150 lunch boxes to doctors and nurses to give them morale support in the coronavirus crisis.