อันนี้คือสิทธิในการที่จะมีชีวิตอย่างเท่าเทียมกันของมนุษย์ใช่ไหม? พวกทาสสหรัฐ!

0
1
เห็นภาพเหล่านี้แล้ว องค์กรสิทธิ ทำไมทำเงียบ
หรือเพราะประเทศนี้เขาให้เงินเลี้ยงดูอยู่ เลยไม่กล้าโวยวาย
พุทธะอิสระ
๑ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
Is this right to live equality of human beings, isn’t it? Slaves of the United States!
April 1, 2021
After seeing these pictures, why do human rights organizations remain silent?
Or because this country is sponsoring you? That’s why you don’t dare to complain.
Buddha Isara