วิธีอยู่ให้รอดในวิกฤตโควิดระบาด

0
4
นอกจากจะสำรวม สังวร ระวัง ตาเห็น หูฟัง จมูกดม ลิ้นรับ กายสัมผัส ใจระงับอารมณ์แล้ว
ยังต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่ ด้วยความรู้จักประมาณ ประมาณตน ประเมินสถานการณ์ ไม่บริโภคด้วยความยาก บริโภคด้วยความจำเป็น ตามที่ร่างกายต้องการ ไม่ฟุ้งเฟ้อจนก่อปัญหาแต่ภายหลัง
ทั้งยังต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลัก ๔อ คือ อาหาร อาการ อากาศ อารมณ์
กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อวัย และควรจะเป็นอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
อาการได้แก่ อากัปกิริยา ประจำวันควรจะต้องออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับวัย ที่สำคัญโควิดมันชอบคนอ้วนเอามากๆ
อากาศ ควรจักอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท และต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา แม้แต่ในบ้านของตน
อารมณ์ต้องระมัดระวัง รักษาจิต อย่าให้เครียด จิตนี้ต้องไม่ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์ที่เกิดจากตาเห็น หูฟัง จมูกดม ลิ้นรับรส กายถูกต้องสัมผัส อย่าปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำจิตใจนี้ได้

เท่านี้ถือว่า ท่านมียาวิเศษช่วยกำจัดโรคร้ายภายในกายได้เกือบทุกโรคแล้ว

พุทธะอิสระ
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
How to survive the coronavirus pandemic crisis?
April 26, 2021
Apart from practicing cautious restraint of the six senses when one’s eyes see objects, ears hear voices, nose smells scents, tongue receives tastes, body touches objects, and mind feels of emotions.
One should be modest consuming four basic needs. One must assess oneself and situation, to consume due to necessity, not by desires and extravagance, which cause problem afterwards.
One must also behave according to four rules of good health: food, behavior, air, and emotion.
Eating healthy food according to one’s age and the food should help boost body immune system.
Behaviors mean daily activities. One should exercise every day and regularly according to one’s age. COVID-19 especially like overweight people.
One should stay in a place with good air ventilation and wear surgical masks all the time, even in one’s own house.
One should carefully beware of one’s own mind, not to feel stressed. One should not let one’s mind ruled by emotions caused by sight, hearing, smell, tastes, touch, and feelings.
With all of these, you already have magic medicine for get rid of almost all kinds of diseases.
Buddha Isara