ถามมา ตอบไป ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

0
2
คนขี้สงสัยถามมาว่า
ทำไม พุทธะอิสระ ต้องไปจ้องจองล้างจองผลาญ จองเวรกับพวกพระวัดสระเกศ และวัดสามพระยาด้วย

ทั้งที่เขาก็ได้รับโทษทัณฑ์ติดคุกติดตะราง ผ่านกระบวนการตัดสินของศาลมาแล้วถึงสองศาล แล้วท่านทำไมยังไปจองล้างผลาญเขาอีก เมตตาน่ะมีไหม

ตอบ ก็บอกไปไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วว่า ไม่ว่าไอ้อีคนใด บังอาจมากระทำจาบจวง ล่วงเกิน ทำร้าย ทำลาย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไม่ว่ามันจะเป็นใคร ยิ่งใหญ่มาจากไหน หากกระทำการย่ำยี อันจะก่อให้เกิดอันตราย เป็นภัยต่อความมั่นคงของทั้ง ๓ สถาบัน เช่นนั้น ก็จะต้องราวีกันจนกว่าจะรู้ผล
ซึ่งพฤติกรรมของอลัชชีที่ต้องโทษทัณฑ์ในขณะที่มีอำนาจ มีตำแหน่งปกครองสูงสุดของพระพุทธศาสนา
ได้กระทำการเหิมเกริม บ้าอำนาจ เห็นแก่พวกพ้องและลาภสักการะ ถึงขนาดเบียดบังเอาเงินหลวง ที่รัฐอนุมัติช่วยเหลือทุกวัดทั่วประเทศ มาเป็นของตนและพวกพ้อง และยังมีการกระทำที่เป็นปรปักษ์กับหลักพระธรรมวินัยอีกมาก ที่ล้วนแล้วแต่บ่อนทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
ส่วนที่ถามว่า ทั้งที่เขาก็ได้รับโทษทัณฑ์จนติดคุกติดตะราง ผ่านกระบวนการตัดสินของศาลมาถึงสองศาลแล้ว ทำไมท่านยังจะจ้องจองล้างจองผลาญเขาอีก
ตอบ บวชเรียนมาก็นานตั้งแต่เด็กจนแก่ ได้เป็นถึงพระราชาคณะ เจ้าคณะปกครองสูงสุด กรรมการมหาเถร
แทนที่จะมีจิตสำนึก รู้ผิดชอบชั่วดี กลับทำตัวเป็นคนหน้าด้าน ทุมมังกุ ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่ตนกระทำ
เมื่อศาลท่านเมตตาให้โอกาสรอลงอาญา แทนที่จะสำนึก กลับออกมาบิดเบือน กลับดำเป็นขาว กลับผิดเป็นถูก มาโพนทะนาโกหกหลอกชาวบ้านว่าศาลตัดสินให้พ้นมลทิน ไม่ผิด ทั้งที่แท้จริงแล้ว ศาลอุทธรณ์ยังพิพากษาเพิ่มโทษเสียด้วยซ้ำ และไอ้ที่หน้าด้านสุดๆ ก็คือ ยังมีหน้าใช้พระอุโบสถ พระอารามหลวง ที่องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงสถาปนา แล้วพวกทุมมังกุกระทำการย่ำยีพระธรรมวินัย ย่ำยีกฎหมายบ้านเมือง ย่ำยีคำสั่งมติของมหาเถร ที่เคยประกาศห้ามไว้ก่อนหน้านั้น
อีกทั้งยังพาให้เจ้าอาวาสและพระสงฆ์อีกหลายวัด ต้องมาร่วมกระทำผิดไปด้วย อย่างไม่รู้เรื่อง คงจะคิดว่า ใช้พรรคพวกมากแล้วจะทำให้ผิดเป็นถูกได้
เลยทำให้เจ้าอาวาสเหล่านั้น ต้องพลอยซวย ต้องถูกสอบจรรยาพระสังฆาธิการกันทั่วหน้า
คนแบบนี้น่ะหรือคือ คนดี คนบริสุทธิ์
คนที่เห็นแก่ประโยชน์ตน แล้วทำลายประโยชน์ผู้อื่นเช่นนี้หรือ คนบริสุทธิ์
คนที่ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้แม้กระทั้งกฎมหาเถรสมาคม ทั้งที่ตนเคยเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมมาก่อน
คนแบบนี้น่ะหรือ คือ บัณฑิต คือคนมีความรู้
หากรู้จริง มันต้องไม่พาพรรคพวกเดือดร้อน และไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน และหากรู้จริงก็ต้องรู้ว่า การกระทำดังกล่าว มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานในทางที่ผิดให้แก่พระหนุ่ม เณรน้อย รุ่นหลังเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
เพราะถ้าเรื่องการปลอมบวชครั้งนี้ทำสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ และไม่มีใครทักท้วง วันข้างหน้า เหตุการณ์เช่นนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างว่า ขนาดพระวัดสระเกศ พระอารามหลวง ยังทำได้ แล้วทำไมพวกเราจะกระทำไม่ได้
ผลกระทบและความเสียหายดังกล่าวเช่นนี้ พวกทุมมังกุเคยได้คิดกันบ้างหรือเปล่า หรือคิดแต่จะเอาประโยชน์ตน ส่วนหลักพระธรรมวินัยจะเสียหายเช่นไร ทุมมังกุอย่างพวกกูไม่สน
แบบนี้จะให้ พุทธะอิสระ ปล่อยเอาไว้ให้บ่อนทำลายพระธรรมวินัยได้ต่อไปกระนั้นหรือ
ถามว่า พุทธะอิสระ เคยมีเมตตาบ้างไหม
ตอบ ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ที่ต้องทุ่มเท เสียสละ รักษาประโยชน์ส่วนรวมอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมีเมตตานี่ไง
พุทธะอิสระ
————————————————–
Question and Answer
April 23, 2021
A curious person has asked questions.
Why Buddha Isara has to keep persecuting monks of Saket Temple and Sam phraya Temple?
Even though they have been sentenced to imprisonment and have been judged by two courts. Why do you have to keep persecuting them? Do you have any mercy?
Answer : I have already answered for hundred times that whoever dares to defame, harm, and destroy the nation, religions, and the king, no matter who they are and how powerful they are, if they potentially cause any harm to stability of the three national institutions, I would have to persecute them till receiving final outcomes.
These sentenced shameless monks, while they were in the highest rank governing body of the Buddhist monastic order, they were insolent, power-crazed, nepotic, and greedy for fortunes. They even corrupted public funds allocated for nationwide temples into their own pockets, and they also had other deeds that conflicted with monastic rules. These undermined the security of Buddhism.
Regarding the question that they have been sentenced to imprisonment and have been judged by two courts. Why do I keep persecuting them?
Answer : They were ordained since their childhood. They became the royal chapters and members of the Sangha Supreme Council which is the highest governing body of the Buddhist order of Thailand.
Instead of having moral consciousness, they became thick-faced and did not accept their own mistakes.
When courts had mercy to grant them parole, instead of feeling remorseful, they distorted black to white, wrong to right, and come out to propagate lies to people that the courts dismissed their cases and they were innocent. In fact, the Appeal Court’s ruling even increased their sentences. The most shameless behavior was their use of ordination hall, established by His Majesty King Phra Buddha Yodfa Chulaloke, the first king of the Chakri Dynasty. These shameless people ravaged the code of monastic rules, laws, resolution of the Sangha Supreme Council which prior prohibited.
Moreover, they misled abbots and monks of several temples to ignorantly collaborate with their misconduct. They might have thought that a lot of allies could turn wrong to right. Consequently, all these abbots unfortunately face investigation of their ethical codes as ecclesiastical official monks.
Are these people good and innocent?
Can selfish people who destroy benefits of others be innocent?
Lacking moral consciousness, they did not know even the rules of the Sangha Supreme Council in which they were members.
Are these people sages or knowledgeable people?
If they really knew things, they would not have led their people into troubles and would not have made themselves troubled. And if they really knew, they would realize that such action would be wrong models for next generations of monks and novices to follow.
Because if they could get away with this fake ordination ceremony, and the ceremony were accepted with no objection, in the future, this incident will be cited that even the Saket Temple, a royal monastery could do it. Why they cannot do the same?
Have these shameless people ever thought of such impact and damage? Or do they just think about their own benefits? They don’t care whatever damage would be to the code of monastic rules.
As such, how can Buddha Isara let them undermine the code of monastic rules?
Question : Do Buddha Isara have any mercy?
Answer : What I’m doing nowadays that I devote and sacrifice myself to preserve public interest, because I have mercy.
Buddha Isara